Is it the West’s double standards?

Criticisms against the West, which does not call a coup a “coup,” are highly inconsistent. It is ironic that the apostle-of-democracy type objections about the West’s double standards arise from those who believe themselves to settling accounts with the West.

Yes, there is, and has always been, a contradiction between the West’s discourse and its realpolitik. The fact that the children of a region which has been abused by the West for at least a few centuries have emerged with the discovery of a double standard is, at the least, shallow and insubstantial. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on July 30, 2013

Batı’nın çifte standardı mı?

Mısır’daki darbeye ‘darbe’ demeyen Batı’ya yönelik eleştiriler bir hayli tutarsız. Batı’nın çifte standardı, demokrasi havariliği türünden yükselen itirazların, özellikle Batı ile hesaplaşma içinde olduğunu düşünenlerden yükseliyor olması işin ironik tarafı.

Evet, Batı’nın söylemi ile real politik tutumu arasında bir çelişki vardır ve hep olagelmiştir. Batı’dan en az birkaç yüzyıldır dayak yemekte olan bir coğrafyanın çocuklarının çifte standart keşfine çıkması, en azından hafiflik. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on July 30, 2013

Mahallesi olmayan düşünür

Bir dergi kapağındaki yazının hafızamda bu denli yer etmesinin cümlenin anlamından bağımsız olduğunu yıllar sonra fark etmek bir keşfe dönüşüyor. İlkokul yıllarında dayımın hediye ettiği eski bir derginin bir kaç sayısından birinin kapağı: ‘İstanbul’un yeniden fethi gerek…’ Bu sözü hep nakarat gibi tekrarlamışımdır. İstanbul’un yeniden fethine vurgu yapan gerekçe neydi? Dergide İstanbul’un fethine dair yazıların olduğunu hatırlıyorum sadece. DEVAMI>>>…

Posted under Kültür

Yazanemreakif on July 27, 2013

Darbe destekli toplum mühendisliği

Son gelişmelere bakılacak olursa Mısır cuntası Amerika’daki neoconların dilini kullanarak meşruiyetini sağlamaya çalışacak. Cuntanın askeri lideri, Sisi, ‘teröre karşı mücadele etmek üzere’ halkı meydanlara çağırdı. Genelde darbeler sokağa çıkma yasağı ilan ederek düzen sağlar; Mısır’daki cunta ise halkı sokağa dökerek hakimiyetini pekiştirmeye çalışıyor. Çok riskli olan bu yöntem her an iç savaşın kapısını aralayacak bir ortama sürüklenme tehlikesini barındırıyor. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on July 25, 2013

Abdülhamid’in hatası

İslam Alemi uzunca bir süredir kendine olan öz güvenini kaybetti. Bozgunlar, yenilgiler, parçalanmalar, sömürgeleştirilmeler, ihanetler sonucu korku ve şüphe hayata bakışımızı, dünyayı değerlendirme biçimimizi belirleyici oldu. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on July 23, 2013

Katılaşan imparatorluğun Müslüman kotası

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin en önemli üniversitelerinden biri olan Berkeley’de ilk kez bir Müslüman öğrencinin Üniversite’nin 26 kişilik Senatosu’na Öğrenci Temsilcisi olarak seçildiği haberi fazla dikkat çekmedi. Özgürlükler diyarı olarak bilinen, hele akademik alanda tüm dünyadan beyin göçü alan Amerika’da Müslüman, tesettürlü bir öğrenci olan Sadia Saifuddin’in üniversite senatosuna seçilmesini önemli kılan bu temsiliyete yapılan itiraz ve engellemelerdi. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on July 20, 2013

Gerçekten Mısır’ı mı konuşuyoruz?

Ne Mısır’ı ne Suriye’yi tartışıyoruz.

Ne Nobel ödüllü cuntacıları ne seçilmiş ilk cumhurbaşkanının indirilişini konuşuyoruz.

Dış politikanın doğrudan iç politik kamplaşmasının öznesi haline gelmesi Cumhuriyet tarihi boyunca ender görülen bir durum. Bu zamana kadar uluslararası sistem içinde uyumlu ve de uysal bir rol oynamaya razı bir dış politika anlayışı vardı. Dünyadaki gelişmeler çok fazlasıyla tartışma yapılan meseleler değildi; hele hele iç politika mevzuu olması çok nadir rastlanan bir durumdu. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on July 18, 2013

Mısır’da elit direnişi

Mısır aslında Türkiye’nin yavaşlatılmış yakın siyasi tarihini yaşıyor. Farklı toplumsal ve siyasal yapılara sahip iki ülke görünümü verse de Türkiye-Mısır ilişkileri tarihsel olarak da paralellikler içerir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan bu yana Mısır’ın Osmanlı ve Batı’yla kurduğu ilişkilerde olduğu gibi benzer mecralardan geçmiş iki tecrübe duruyor. Mısır batılılaşma yolunda Türkiye’nin kültürel anlamda yaşadığı değişimi radikal biçimde yaşamadı ama siyasal sancıları çok daha acılı oldu. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on July 16, 2013

Dava adamı

Anadolu’nun modern tarihi hep merkezden şekillendirildi. Bu merkezin sadece siyasal bir otorite olması gerekmiyor. Bu toprakların insanının nasıl düşüneceği, nasıl hayat süreceği, neye ne şekilde inanması gerektiği hep merkezden tayin edilmek istendi. ister siyasal merkez ister entellektüel merkez adına olsun sürekli bir gömlek biçildi Anadolu insanına…Çoğu kez dar geldi bu gömlek. Giydirilen deli gömleklerini farkettiği anda yırtmaya çalıştı. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on July 13, 2013

Mağdur ama yetmez

Tarih ne yazık ki nelerin başarıldığını yazar, başarının nasılı üzerinde durmaz. Hele niçin sorusu hepten tarih felsefesinin konusudur.

Başarıya, sonuca odaklanan kitleler için başarının yöntemi, meşruiyeti sorgulanmaz. Zirvede olduğu, gücü elinde tuttuğu sürece zaten haklı ve meşru sayılması, içselleştirilmesi daha kolaydır. Kitleler güce ikna olmaya yatkındır çünkü. İnsanlık adına lanetlenen diktatörlerin iktidar günlerinde kitleler nezdinde nasıl algılandığı sorusuna alacağımız cevap hepimizi şaşırtabilir. Başarılı olsalardı tarih başka türlü yazılacaktı onlar için. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on July 11, 2013