Suriye’de başa sarmak

Suriye’de Baas Rejimine karşı başlayan gösterilerin silahlı mücadeleye evrildiği, hâlâ Esad’ın nasıl olsa kısa sürede çekileceği umudunun çok yaygın olduğu günlerdeydi. Özgür Suriye Ordusu ilan edilmiş, Suriye ordusuna bağlı güçlerle yer yer çatışmalar yaşanıyordu. Tam bu süreçte Suriye muhalefetinin bir tür sözcülüğünü yapan isimlerden biri durumu özetleyen bir bilgilendirme toplantısı yaptı. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on January 31, 2013

Lessons from Mali: Who benefits from baseless resistance?

The events in Mali have revealed a new case of resistance for Africa. It is a dynamism brought about by a Salafi-based understanding of Islam. However, when the history of colonialism in Africa is considered, this is not the first instance of rebellion against foreigners. In European readings of history, which commence the history of Africa with colonialism, the remembered indigenous cultures and especially Islam serve as the simultaneous sources of local resistance. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, English

Yazanemreakif on January 30, 2013

Mali dersleri: Tabansız direniş kime yarıyor?

Mali de yaşanan olaylar, Afrika için yeni bir direniş olgusunu açığa çıkarttı. Selefi kökenli İslam anlayışının ortaya çıkardığı dinamizm. Oysa Afrika’nın sömürgecilik tarihine bakıldığında yabancılara karşı ilk defa direnmiyor. Afrika tarihini sömürgecilikle başlatan Avrupa eksenli tarih okumasının yerel direnişler olduğunda hatırladığı yerli kültürler ve özellikle İslam aynı zamanda direnişin de kaynağı. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on January 29, 2013

Bir köşk yangını

‘Boğaz’ın bir incisi daha kül oldu’ başlıklı haberlere eskisi kadar sık rastlanmıyor. O kadar çok tarihi ahşap bina yandı ki artık sıra büyük saraylara geldi. Feriye Sarayı’nın yanması kaybedilen incilerin akıbetini hatırlatıyor. Osmanlı mimarisinde özellikle ahşap ve hafif malzeme kullanılmasını, hayatla kurulan fanilik ilişkisine bağlayan Turgut Cansever, bir medeniyetin hayat, insan, tabiat ve tarih ile kurduğu ilişkinin ruhunu veciz biçimde dile getirir. Bu fanilik düşüncesinin eseri güzellik abidesi evlerin, konakların adeta ‘dünyataparlık’ uğruna yok ediliyor olması ne büyük çelişki. DEVAMI>>>…

Posted under Kültür

Yazanemreakif on January 26, 2013

Viyana’da tenha bir mezar

Uzaktan bakan, haç işaretli mezarlar arasında Arapça yazılı mezar taşından burada yatanın bir Müslüman olduğuna hükmeder. Ayak kısmındaki taşın Arapça yazısıyla irkiliyorum ‘Hüvel Hay…’ ve devam ediyor ‘Merhûm ve mağfûr ve rahmete muhtâc…. Yûsuf bin Hammer’. Oryantalist bir Osmanlı tarihçisi olduğu için hep mesafeli durduğum, bir vakit sonra Kısıklı çeşmesi kadar yakınlık hissettiğim Hammer buydu: Yusuf bin Hammer… DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on January 19, 2013

The Arbil-Doha line

Almost every segment of Turkish society is being seriously tested these days… Whatever the solution proposals are and however different the attitudes displayed, it will show as a litmus paper the real supporters and opponents of bloodspill in this land. What follows the funeral of the three PKK terrorist leaders in Paris may blow the fire but as well it may be a successfully passed test indicating the social maturity. DEVAMI>>>…

Posted under English, Siyaset

Yazanemreakif on January 18, 2013

Erbil-Doha hattı

Bugün Türkiye’de her görüş, toplumsal aidiyet, ırk, dil, mezhep, mevki sahipleri büyük bir sınavdan geçecek. Çözüm teklifi ne olursa olsun ve ne kadar farklı olursa olsun sergilenecek tavırlar, bu topraklarda kan akmasından yana olanlar ve olmayanları turnusol kağıdı gibi ortaya koyacak. Paris’te öldürülen üç PKK yöneticisinin cenazesi, yangını körükleyebileceği gibi başarıyla geçilmiş bir sınavın toplumsal ve sosyal olgunluk göstergesi de olabilir. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on January 17, 2013

Nereden kardeş oluyormuşuz?

Adeta sihirli, bir değnek dokunmuş gibi Kürt meselesine dair beklentilerin iyice yükseldiği şu günlerde çözümün nasıl ve hangi temel üzerinde uzlaşarak gerçekleşeceğinden çok kimin eliyle ve hangi söylem üzerinden gerçekleşeceğinin pazarlığı yapılıyor gibidir. Hiç kimse kan akmasının sürmesini savunmuyor görünüşte. Ama kardeş olmayalım da kan ak/ıt/maya razıyız, daha da küçük parçalara ayrılalım da yeter ki dini bağlar devreye girmesin der gibi tavır alışlar da gizlenmiyor. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on January 15, 2013

Süreç ve dış dinamikler

İmralı ile başlatılan görüşmelerin, yeni bir sürece kapı aralarken, ne denli hassas dengeler üzerinde ilerleyecek ya da ilerleyemeyeceğinin herkes farkında. Bu sürecin ilkeler ve haklar düzeyinde bir temel çerçevede yürütülmesi gerektiği tartışılmaz. Aslında ilkeler ve haklar temelinde yürütülen tartışmanın bir çözüme ulaşılabilmesi için son derece reel, politik ve stratejik şartların oluşması da gerekiyor. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on January 10, 2013

‘Başlık’sız çözüm

Başlamadan kapanan ‘Kürt açılımı’nın siyasi çerçevesi kadar entelektüel alt yapısı da sorunluydu. Bazı temel meseleler, eskiyle kıyaslandığında, cesurane bir biçimde gündeme getirilmiş görünse de can alıcı noktaya temas etmemeye özel itina gösteren bir üslup vardı. Hem iktidar hem devlet ve hem de halk açısından hassas konular konuşulur gibi yapılmış; açılmadığı için de kapanıp kapanmadığı da belli olmamıştı. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on January 8, 2013