Islamophobia the vanguard for ‘European Islam’

Few exceptions aside, it is very difficult to hear a sermon in that country’s language upon entering any mosque in Europe. The language used is generally the language of the descendents of the mosque’s founders and its congregation. All of a sudden one gets the sense of being in a mosque in Anatolia or Pakistan. Not just the language, but all the rituals adopted in the mosque, right down to its decorations are reminiscent of the cultural roots of its congregation. Mostly they resemble poor copies of the societies they hail from. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on February 28, 2015

‘Avrupa İslamı’nın keşif kolu İslamofobi

Bazı istisnalar dışında Avrupa’da herhangi bir camiye girdiğinizde o ülkenin dilinde bir hutbe dinlemek zordur. Genellikle cami kurucularının, cemaatinin kökenleri ne ise o dil hakimdir. Bir anda kendinizi Anadolu’da yahut Pakistan’da bir camide hissedebilirseniz. Sadece dil değil, camiye dair ritüeller, tefrişata kadar her şey cemaatin kültürel kökenlerini hatırlatır. Çoğunlukla da geldikleri toplumun kötü kopyası durumundadır. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on February 28, 2015

Dogmadan kurtulmuş boşluklu toplum

Her türlü dogmadan kurtulup özgür birey olmak…

Ne kadar fiyakalı duruyor bu ifade.
Köhnemiş adetleri, tutucu gelenekleri atacak, özgürlüğün önünde birer pranga olan hurafelerden kurtulacak, insan düşüncesine ket vuran, baskılayan her türü dini düşünceden sıyrılarak özgürleşecektik. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on February 26, 2015

Türbe ve sıfır sorun

Süleyman Şah Türbesi operasyonunun gündelik siyasetin tüketim nesnesi olarak kullanımı asıl sorunu perdeliyor. Operasyonun başarısı, topraktan vazgeçilmesi gibi polemiklerden öte bize hatırlattığı bir gerçek var. Eğer tasfiye edilmiş bir imparatorluğun varisi iseniz tasfiye ile hesaplaşmadan “sıfır sorun” idealiniz her an provoke edilebilir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on February 24, 2015

Malcolm X the truth hunter

Today marks the 50th year of Malcolm X’s martyrdom. He was murdered on Feb. 21, 1965 at the highpoint of his struggle and at a time when he had comprehended the universal truth of Islam and had started voicing his discourse of the fraternity of Islam as a solution to the racism/discrimination between whites and blacks. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on February 21, 2015

Hakikat avcısı Malcolm X

Bugün Malcolm X’in şehadetinin 50. yılı. 21 Şubat 1965 tarihinde mücadelesinin zirvesindeyken İslam’ın evrensel hakikatini idrak ettiği, beyaz ve siyah ırkçılığına/ayrımcılığına karşı İslam kardeşliği söylemini dillendirmeye başladığı dönemde katledildi. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on February 21, 2015

İnsana karşı fıtratı savunmak

Ne ilk maalesef ne de son olmayacak gibi görünen bir cinayetle insanlığımızdan utandık. Bir sürü yarım, laf kalabalığı arasında vahim suçlamalar, ithamlar, sözüm ona çözüm adına ortaya dökülen kir pas… Bir insanlık suçuna karşı çıkarken, acısını hissetmeye çalışırken insanlık adına utanç verici teklifler, bu memlekette okumuş yazmışlar katındaki ölçünün, izanın, ilkenin, ahlaki seviyenin nerelere indiğini gösterdi. İbret alınası bir cinnet hali yaşanıyor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on February 17, 2015

Bir şarkiyatçının ideolojik portresi

Gerçek tarihçi, her namuslu ilim adamı gibi bir hakikat avcısıdır. Tarihin karanlığında insanlık maceramızın peşinde koşar. Yıkıntılar, belgeler, söylentiler, kütüphaneler arasında bir “dünya” kurar. Tarihçinin inşa ettiği dünya, ortaya çıkardığı hakikat yarına ışık tutar. Hiç bir tarihçi bulduğu belgeleri, hakikati yok sayamaz. Kendi düşüncesi ve kanaatine zıt olsa bile keşfettiği gerçekliği ifşa etmek zorundadır. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on February 14, 2015

Bir Özbek masalı

Bir zamanlar Demirel’in dilinden düşmeyen devlet slogan vardı: Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk dünyası… Kulağa hoş gelen,  yetmiş yıl boyunca ufku Misak-ı Milli sınırlarından ibaret bir toplum için heyecan vericiydi.

Sovyet imparatorluğu (yani emperyalizmi) çökmüş, görünüşte Orta Asya özgürleşmişti. Türkiye’ye de bunlara ağabeylik yapmak düşerdi. İslam dünyasına, Türk dünyasına sırt çeviren bir devlet birden Türk dünyasını keşfetmiş üstelik ağabey olarak yeni rol peşindeydi. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on February 12, 2015

Sectarian nationalism

Even if, during the last century, the rise in nationalism in the Middle East coincided with the dissolution of the Ottoman Empire, it would still be wrong to draw conclusions that establish a parallel between them.

The first nationalist currents to emerge in the Ottoman Empire were among the non-Muslims. And they managed to split away or were separated with the support of Europeans who perceived it within the framework of an “eastern problem.” DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, English, Siyaset

Yazanemreakif on February 10, 2015