Stratejik mühendislik olarak idamlar

Mısır darbesinin üzerinden daha bir yıl geçmeden idam mahkumlarının sayısı şimdiden bini geçti.. Daha önce idama mahkum edilen 529 İhvan üyesine ilave olarak dün de Minye Ceza Mahkemesi, İhvan lideri Muhammed Bedii’nin de içinde olduğu 683 kişiye idam cezası verdi. Bunların büyük kısmının müebbed hapse çevrileceği düşünülse bile idamı kesinleşecek olanların sayısı hiç de az değil. Ve üstelik yargılamalar devam ediyor, yeni idamların gelmesi artık kimseyi şaşırtmayacak. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on April 29, 2014

Tatarlar arasında bir Ermeni sürgün

Büyük sürgünden yeni dönen Tatarlar ayaklarının tozuyla kaldıkları yerden işe başlamışlardı sanki. Sovyetler henüz dağılmış, Ukrayna diye bir ülke sınırlarında kalmıştı anavatanları.

Büyük sürgünden elli yıl sonra geri döndü Kırım Tatarları. Dönenlerin önemli kısmı, belki de çoğunluğu ana yurtlarını ya hiç görmediler yahut hatırlamayacak kadar küçüktüler giderken. Ama sanki genlerindeki hafıza onları bıraktıkları yerden hayata sarılmaya itiyor, sanki Kırım’dan sürülmemiş gibi kaldıkları yerden devam etmelerini sağlıyordu. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür, Siyaset

Yazanemreakif on April 26, 2014

Taziye dileyen devlet yüzleşebilir mi?

Osmanlı’nın tasfiyesinden sonra şu veya bu şekilde çözümlenemeyen, tarihin derin dondurucusuna emanet edilen konulardan biri Ermeni meselesidir. Başbakan’ın yaptığı insani içerikli açıklamanın bile bu kadar gecikmeyle gelmesinin ardında tarihin derin dondurucusuna havale edilen meselenin buzlarının hemen çözüleceği anlamını çıkarmak zor. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on April 24, 2014

Reklamın iğvasında şehirler

Bir kavram ne kadar çok tüketiliyorsa o kadar içi boşaltılıyor demektir. Bir kavrama, bir değere, özellikle politik ve sosyal alanda, ne kadar çok vurgu yapılıyorsa aslında o değerin eksikliği, hatta yokluğu söz konusu demektir. Dönemsel olarak en çok eksikliği hissedilenin, toplumun en arızalı olduğu tarafın politik dilde, o dönemde en fazla öne çıkan, kullanıma, tüketime sürülen kavram olması şaşırtıcı değildir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür, Siyaset

Yazanemreakif on April 22, 2014

Erguvan: fanilik estetiği

İstanbul’un en güzel mevsimi erguvan zamanıdır. Hiçbir renk, hiç bir bahar belirtisi erguvan kadar İstanbul olamaz.

Erguvan geçmiş zamanların İstanbul’undan, Boğaziçi’nden bugüne bir esinti, bir renk, bir koku, bir imge… Erguvan bu bakımdan yaşayan, her dem taze olan bir nostalji duygusunu diri tutar. Eskimeyen duyguların canlılığıdır renkleri, naif bedeni, dalları geçmişin hatıralarını taşır… DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on April 19, 2014

Tarih miyopluğu-toplumsal körlük

Seçim sonuçlarının nasıl okunmasına dair yapılan tartışmalar, propaganda sürecindeki düzeyi aşamamış görünüyor. Polemik peşindeki yazarlar bir yana, hiç olmazsa belli bir entelektüel iddiası olanlar da gerek tutarlılık gerekse seviye olarak perişan bir görüntü arzediyor. Öfke, sempatizanlık; aklı, analitik düşünceyi, en basit anlamda sosyolojik değerlendirme temelini bile iptal ediyor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on April 17, 2014

Siyaset prizmasında kırılan din dili

Bu iş, gittikçe sarpa sarıyor. Bu sürecin politik sonuçları ne olursa olsun uzun vadede zihinsel travmaları daha derin olacak.

Yalıtılmış bürolardan çıkıp halkın arasına girdikçe, büyük şehirlerin aldatıcı albenisinden sıyrılıp gerçek hayatın nabzının attığı Anadolu’ya, ilişkilerin daha gerçek olduğu ortamlara girdikçe şimdilerde açılan, ilerde daha derinleşme ihtimali olan yaranın sızısı daha bir hissediliyor… DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on April 15, 2014

Ruhunu arayan Balkan tekkeleri

Son Balkan gezim sırasında Balkanlarda tasavvufun, özellikle de tekkenin yeri, anlamı ve etkisi üzerinde yeniden düşünmeyi gerektiren gözlemlerim oldu. Balkan Müslümanlığının tekkelerle ilişkisine dair gözlemler daha çok Bektaşilikle sınırlı bir bilgi eksikliğinin izlerini taşır. Tarihsel süreç nasıl işemiş olursa olsun bugün bile Balkanlarda tekkelerin izlerine bakılarak toplumun hafızasında nasıl bir yere sahip olduğu çıkarsanabilir. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce

Yazanemreakif on April 12, 2014

Bugünün ‘doğruları’nı sorgulamak

Farkında mısınız; gündem hala ne kadar kışkırtıcı. 17 Aralık operasyonu başladığında, seçimlere kadar memleket bu gerilimi kaldıramaz diye düşünmüştük. Oysa üç ayı aşkın süre hem sosyal hem siyasal anlamda, neredeyse kesintisiz biçimde aktörleri, muhatapları, muhtevası bakımından her türlü ezberi bozan bir gerilim yaşandı. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on April 10, 2014

Yerellik her zaman yerli olmak değildir

Bu ülkede kültürel olarak kendi kendimizi sömürgeleştirmeyi başarmış(!) olduğumuz için hemen her alanda kavram kargaşası yaşanır. Kavramların yerli yerine oturmadığı bir vasatta her türlü hakikat karartılabilir, sahte oluşlar gerçek namına alkışlanır… DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on April 8, 2014