Kürtlerin akıl hocaları

İmralı üzerinden başlatılan ‘süreç’le ilgili olarak akıl vermeyi pek seven bazı zevat ‘Osmanlı’da oyun bitmez’ telkininde bulunarak akan kanı durduracak girişime karşı güvensizlik oluşturmayı, mümkünse karşıtlığı sağlamaya çalışıyormuş. Osmanlı’nın reddi mirası üzerine kurulu Cumhuriyet rejimi ile Osmanlı’nın tarihsel olarak özdeşleştirildiği ayrı bir tarih referansı, farklı bir tarih bilinci inşa etmeye yönelik bu ifade, tam da bu nedenle kışkırtıcı, bölücü bir bakış açısını yansıtıyor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on February 28, 2013

AVM’de bir sunak

Lider kültünün hayatın akışı içinde var olabilmesi ve benimsetilmesi, dışarıdan bir zorlama olmadan yaşayabilmesi ne kadar mümkündür? Her ne kadar modern tiranlar, diktatörlükler lider kültü üretmede güç ve iktidar imkanlarını kullansa da, bunun kitle psikolojisinin tüm incelikleri kullanılarak gerçekleştirildiğine bizzat yaşadığımız zaman tanıktır. Oysa kimi geleneksel kültürlerde farklı görüntüler altında bu kültün var olduğunu biliyoruz. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on February 23, 2013

Dış bükey aynada muhafazakar aydın

Türkiye’de kültür hayatında İslami kaygılarla yazıp çizen çevrelerin önemli ağırlıkları oldu. Her ne kadar merkez addedilen basında, ‘resmi yayın’ yapan çevrelerce hiçbir zaman muhatap alınmamış, yok sayılmış olsalar da… Bu durum hem edebiyat-düşünce ortamı, hem de daha mütevazi imkanlarla boy gösteren matbuat alemi için de geçerli. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on February 21, 2013

Fear of Islam, or Hatred?

Did the sudden presence of Islamophobia on the West’s agenda result from a perception of threat? How credible is a political analysis which claims that “Everything began after the September 11 attacks?” There is also no doubt that approaches such as “it is a manifestation of the hatred of Islam inherent in the West’s genes” are repetitions of a very general rote memorization. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce, English, Siyaset

Yazanemreakif on February 20, 2013

İslam korkusu mu, nefreti mi?

İslamofobinin bir anda Batı’nın gündemine gelmesi bir tehdit algısının sonucu muydu? ‘Her şey 11 Eylül saldırısından sonra başladı’ diyen bir politik analtının ne kadar inandırıcılığı vardır? ‘Batı’nın genlerinde var olan bir İslam düşmanlığının tezahürü’ şeklindeki yaklaşımın da çok genel bir ezberin tekrarı olduğunda şüphe yok. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on February 19, 2013

İnsansızlaşan İstanbul

Türkiye kaç haftadır bir Amerikalı kadın cinayeti ile çalkalanıp duruyor. Tam da medyanın aradığı türden olaylar zinciri içinde cinayet, gizli ilişkiler, casusluk şüphesiyle gündeme gelen kayıp kadının sonunda ölü bedeni tarihi yarımadanın dehlizlerinde bulundu; şimdi katili aranıyor. Ulaşılan son bilgi bir kağıt toplayıcısının kadını bir dehlizde öldürdüğü… Amerikalı bir kadın ve İstanbul’da Karabüklü bir kağıt toplayıcısının eliyle katlediliş öyküsü başından beri medyada pornografik bir dille kurgulandı… DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür, Siyaset

Yazanemreakif on February 16, 2013

‘Kesik kelle’ siyaseti

Arnavutluk başbakanı Sali Berişa’nın Türkiye’den istediği ‘kesik kelle’ imparatorluk, ulus-devlet, vatan, aidiyet, ortak hafıza, kültür, medeniyet gibi tüm tartışmaların merkezinde sembolik değeri olan yüksek bir hatırlatmaydı. Berişa, Tepedelenli Ali Paşa’nın kesik kellesi ile Şemseddin Sami’nin cesedinin Arnavutluk’a iadesini istiyordu. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on February 14, 2013

Papa’yı nasıl bilirdik?

Huntington ‘Medeniyetler çatışması’ başlıklı makalesini (Foreign Affairs, Summer 1993) yayınlayalı tam yirmi yıl oldu. Batı medeniyeti ile diğer medeniyetleri karşı karşıya koyarak, bu karşıtlık ve tehdit algısı üzerinden yeni bir batı tanımlaması yapıyordu Huntington. Soğuk savaş sonrasının stratejik hedefleri açısından bakıldığında yeni dönemin düşman algısı ve daha sonra başlayacak olan ‘haçlı seferi’ için teorik zemin hazırlığı olarak okunması gereken, yüzeysel bir çalışmaydı. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on February 12, 2013

İslamcılık vs Kürtlük?

‘Benim ailem Şafi mezhebine mensuptur. Ve Nakşibendi tarikatına da yakınlık hissederlerdi. Nakşibendilerin zikirleri biraz daha farklıdır. Bir de Kürt bir aileyiz zikir yaparken köy, hane halkı köyün girişlerine gözcüler bırakırdı. ‘Cenderme te, ya na, (Jandarma geldi mi, gelmedi mi) ) Ne inancımızı, nede kimliğimizi özgürce yaşayabildik.’ Osman Baydemir

Kürt sorunu ve İslamcılık meselesi tartışılırken atlanan önlemli bir ayrıntıyı, konuyu yeniden düşünme imkanı açısından önemli buluyorum. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on February 9, 2013

Will the EU split due to the competition in Africa?

The operation in Mali, directly supported by the European powers is actually a regional reflection of global power competition. Western media has prepared the psychological ground and therefore a reason for an intervention considerably increasing islamofobia by exaggeratedly portraying the rebels as left alone and asking for foreign powers to intervene, and the “Islamists” – the word used as an insult in Western media – as easlily getting the country under their control. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on February 8, 2013