Mahrem olan her şey kamusallaşıyor

Kamusal alan tartışmasına çekildiğimiz günlerden beri özne olmaktan nesneleşmeye evrildik sanki. Kamusal alanda görünür olmaktı en büyük merakımız. Çünkü varlığımız görünürlüğümüze indirgenmişti. Göründüğün kadar varsın diyordu birileri; modern paradigma bunu telkin ediyordu. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on April 30, 2013

‘Kandil’ ışığında analiz denemesi

Nihayet, kan akmasını durduracak bir süreç için önemli bir aşama başlatılmış oldu. Her türlü siyasi hesabın ötesinde ‘cahili davalar’ uğruna kan akmasını durduracak çekilmeyi başlatacak açıklamanın Kandil’den yapılmış olması belki de uzun süredir memlekette rahat bir nefes alınmasını sağladı. Olayın bundan sonra ne yöne evrileceğinden çok şu an ne olmakta olduğu daha çok önemi haiz. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on April 27, 2013

‘Süreç’ yahut ulusdevletin sonu mu?

Ulusdevleti, çağrıştırdığı ilk anlamda olduğu gibi, sadece vatandaşlık-kimlik tanımıyla sınırlayanlar bu modern siyasal örgütlenmeyi ayakta tutan dinamikleri yeterince kavramaktan uzak görünüyorlar. Olayı sadece kimlik tanımına indirgeyerek tartışmayı tercih ediyorlar. Bunun tipik örneği, Türkiye’deki bedeli ağır ödenen kimlik inkarlarıyla sınırlı ulus-devlet algısında görülüyor. Ulus-devletler genelde kendi ulusçuluğunu icat etmiştir; ama bu özellik onun uluslararası düzeyde meşruiyetini sağlayan başlıca özelliği değil. Pek çok etnik yapıdan oluşan, hatta imparatorluk özelliği gösteren ulusdevlet yapılanmaları bu algıyı tekzip ediyor zaten. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on April 25, 2013

Boston’un hatırlattığı sürgün hikayesi

Boston’da neredeyse sebepsiz, amaçsız ve kimsenin sahiplenmediği bombalı eylemin sorumlusu olarak iki Çeçen kardeş sorumlu gösteriliyor. Bombalama eylemine karışanlardan büyük kardeş öldürüldü, yakalanan küçük kardeş ise gırtlağından vurulduğu için konuşamıyor. Ölümle sonuçlanan insan avları genelde kuşku uyandırır. Bu olayın arkaplanı bir yana, Amerikan istihbaratının bu tür olaylara dahil olup adeta potansiyel tipleri radikalize ettiğini ve bu nedenle hiç de küçümsenmeyecek sayıda insanın hapishanelerde yattığını yine Amerikan resmi rakamlarından öğreniyoruz. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on April 23, 2013

Bisiklete tutunan hayatlar

Batı kültürünü göstergeler üzerinden anlamlandıran, ‘Görme Biçimleri’nin yazarı John Berger’in en iyi okuma parçalarından birinin ‘Bento’nun Eskiz Defteri’ adlı kitabı olduğunu söylesem abartmış sayılmam herhalde. Basit, sıradan, hayatın içinden olaylar, objeler üzerinden bir kültürün şifrelerini göz önüne seriyor adeta. Sıradan insanların sıradan hayatlarına nüfuz ederek, hayatın akışına adeta sizin de dahil olduğunuz gündelik hayatın ayrıntılarıyla tanışıyorsunuz. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce

Yazanemreakif on April 20, 2013

نـحـــن أبنـــــاء نفــــس الـحضــــــارة

تخطو تركيا قدماً نحو حقبةٍ جديدة على الصعيدين السياسي والإجتماعي، حيث شارفت على طى صفحة طويلة من نزاعٍ مســـــــلح إستمر ثلاثين عاماً، وبادرت بمســـيرة حــــــــلٍ تسهم فى وقف إراقــة الدمـــــــاء.

وبالرغم من مَغَبَّـــــة النزاعات الدموية التى دارت بين الـجيش التركى ومليشيات حزب العمال الكردستانى، هناك عامِلاً هاماً يُسهِّل هذه المسيرة. ألا وهو حس الإرتباط الذى يشعر به من يعيشون فى تركيا تجاه بعضهم البعض. هذا الإرتباط هو إرتباط يفوق نمطية “الأمة الواحدة فى الوطن الواحد” التى سببت القضية الكردية فى الأساس. فالإرتباطات الكيانية المشتركة للأكراد والأتراك تكمن فى وعيهم بأنهم ينتمون من الناحية التاريخية والوعى الـحضارى إلى حضارة إســـــلامية مشــــــتركة. DEVAMI>>>…

Posted under Arabiyah

Yazanemreakif on April 18, 2013

Profan ve kutsal olarak sanatçı

Bir sanatçının Müslümanlara ve değerlerine hakaret içeren ifadelerinden dolayı ceza alması Türkiye’deki kafa ve vicdan karışıklığıyla malul kadim sorunlarımızı gündeme getirdi.

Olay düşünceyi açıklama ve kutsal arasındaki ikilemden ortaya çıkıyor gibi görünse de çok daha farklı katmanlardaki görüş, fikir ve zihinsel ayrışmaların dışavurumu. Demokrasi, hoşgörü, farklılıklara saygı türünden ilk bakışta kimsenin itirazının olmadığı ama derinlemesine nüfuz edildiğinde hiç de öyle yan yana durmadığımız, hatta yan yana durmamızı gerektirmeyen ve toplumda yaşanan derin zihniyet çatlamasının yansıması olan temel bakış farklılıklarıyla yüzleşmek zorundayız. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on April 18, 2013

Children of the same civilization

Turkey is stepping into a new era, both politically and socially. We find ourselves concluding a thirty year period of armed conflict and entering a solution process to end the spilling of blood. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on April 16, 2013

Kafa konforu mu, hayat tarzı mı?

Yaşadığımız dünyayı tanımlarken hayati önemi haiz kimi kavramları yerli yerine oturtmadan ne sağlıklı düşünebilir ne de bir tavır geliştirebiliriz. Modern zamanlarda Müslümanca yaşayabilmek, soyut entelektüel çabaların ötesinde, hayata müdahil olmayı da gerektiriyor kuşkusuz. İman ve amelin düalist yaklaşıma imkan vermeyecek bir bütünlük arzetmesi, Batılı dünya görüşleri karşısında, Müslüman’ın hayatını farklılaştırır, anlamlandırır. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on April 16, 2013

PKK-Hizbullah kiminle helalleşsin?

Dicle Üniversitesi’nde başlayan olayların basit bir afiş asma gerginliğinden dolayı çıkmış olduğu doğru olabilir ancak resmin tamamını göstermez. ‘Kürtlerle-Türklerin’ barıştırılması söylemi üzerine inşa edilen barış süreci bu kez Kürtlerle Kürtleri barıştırmaktan aciz kalırsa durum ne olacak? DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on April 13, 2013