Modern Zamanlar’da Seyyah Olmak | TVNet 21 Mayıs 2016

Posted under Video

Yazanemreakif on May 23, 2016

Seçim dilini anlama ve anlamlandırma

Seçim sathı mailine girerken yükselen tansiyonun bilindik seçim heyecanından farklı bir havasının olduğunun herkes farkında. Seçim atmosferinde kullanılan aşırı dilin, her şey olup bittikten sonra, seçim kampanyasında serdedildiğine karar verip, bunu ciddiye almamayı yeğler siyasetçiler. Ciddiye aldıkları takdirde o aşırı dille bütün siyasal iletişimlerini koparmaları gerekir. Türkiye’deki politikacıların genel politik etik anlayışlarıyla örtüşen bir tutumdur bu… DEVAMI>>>…

Posted under Video

Yazanemreakif on March 25, 2014

Arap Baharı mı? İyi seyirler…

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Akif Emre İktibas Dergisi Kayseri Temsilciliği’nde “Arap Baharı ve İslamcılık” konusunu anlattı.

İktibas Dergisi Kayseri Temsilciliği’nin konuğu olan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Akif Emre, Arap Baharı’nın klasik bir oryantalist bakış açısının tezahürü olarak görüldüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi; “Burada ima edilen: Müslümanlar, Ortadoğu halkları aslında durağan, hareketsiz, despotik yönetimler altında yaşamaya alışmış ve yaşayan toplumlardır. Bu klasik oryantalizmin doğuya bakışıdır. DEVAMI>>>…

Posted under Video

Yazanemreakif on January 5, 2013

Akif Emre ile İslam, Türkiye, Dünya

Söyleşi: Şükrü Hüseyinoğlu/İktibas Dergisi

Değişen bölge ve dünya dengeleri söz konusu. Siz zaman zaman da bu konuyla ilgili yazılarınızda ifade etmeye çalışıyorsunuz. Kısaca özetlemek gerekirse, bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bir anlamda diktatörlük üzerine kurulu düzenden daha ılımlı, demokratik bir düzene geçiş var. Gidişat sizce ne yönde?

Yani Arap Baharı ne anlama geliyor diye soruyorsunuz…

Evet, Arap Baharı ne anlama geliyor? Gidişatın ne yöne olduğu konusunda sizin yaklaşımınızı sormak istiyorum…

Şimdi bazı şeyler çok yanlış anlaşılmaya müsait. Yani Arap Baharı nereye evrilebilir veya bunun sonuçlarına işaret ettiğiniz, konuştuğunuz vakit, romantizmden sıyrılıp biraz daha böyle acıtan sorular sorduğunuz vakit, her şeyi komployla izah emek gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalmayı göze almanız gerekiyor. Peşinen şunu söylemem gerekir: Ne Tunus’ta, ne Libya’da, ne de Mısır’daki insanların talepleri haksız talepler değildi. DEVAMI>>>…

Posted under Video

Yazanemreakif on March 13, 2012