İki farklı muhalif olma hali

Türkiye’de Müslümanca düşünmeyi hayatlarının merkezine alan insanların bütün olup bitenlerden sonra geldikleri noktada kayıp-kazanç muhasebesi yapmaları zaruri. Müslümanca düşünmek aynı zamanda buna uygun tasavvur geliştirmeyi, eyleme geçirmeyi gerektirir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on December 30, 2014

Şiiri sürgünden dönemeyen milli şair

Mehmet Akif’i hamasete kurban etmek Türkiye’de yaşananların üzerine şal örtmek demektir. Bu hamaset edebiyatı sadece resmi tutumla alakalı değil. Bizzat Mehmet Akif’e sahip çıktıklarını iddia eden çevreler O’nu milli duygulara hapsettikleri ölçüde bu memlekette olup bitenlere, daha da önemlisi tezahürleri bugünlere kadar gelen, ideolojik devlet tutumunun kodlarını okuma cehdinden uzak kalırlar. Böylece milli şairin şiirinden, sanatından, fikri derinliğinden bağımsız olarak temsil ettiği düşünce itibariyle din-devlet ilişkilerinin hem gizlenen hem de yanlış yansıtılan boyutları “İslamcı bir şair”in şahsında sorgulanmaktan kurtarılmış olur. DEVAMI>>>…

Posted under Kültür, Siyaset

Yazanemreakif on December 27, 2014

Europe “getting involved in” Middle East

For the people, who are making an overview of 2014, the Middle East became the name of the region, where many firsts were experienced and many shocking incidents occurred. 2014 was the year where “savage, primitive, barbaric” images, which completed Western media organizations’ exotic East image, had come true. This savage and barbaric image of the East, which is being observed with an orientalist’s glasses, is not a sterile image for Europe that they could observe from a distance, as before. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, English, Siyaset

Yazanemreakif on December 25, 2014

Ortadoğu’ya “dahil olan” Avrupa

Geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yapanlar için Ortadoğu pek çok yönüyle ilklerin yaşandığı, insanı dehşete düşüren olayların cereyan ettiği bölgenin adı oldu. Batılı medya kuruluşlarının egzotik doğu imajını tamamlayan “vahşi, ilkel, barbarca “ görüntülerin gerçekleştiği bir yıldı. Şarkiyatçı gözlüğü ile izlenen bu vahşi, barbar doğu imajı Avrupa için eskisi gibi uzaktan seyredilen, steril bir görüntü değil artık. Şarkiyatcı bakışı bizzat kedisine çevirmesine zorlayan bir aynaya dönüştü Ortadoğu görüntüleri. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on December 25, 2014

Noel’in adını koymak

Haber ilginç: “Maltepe Belediyesi, Hıristiyanların Noel Bayramı’nı kutlamak için Maltepe Meydanı’na “Noel Ağacı” dikti. Altıntepe Protestan Kilisesi Pastörü Carlos Madrigal, Maltepe Meydanı’nda teşekkür konuşması yaptı. Ardından Carlos Madrigal’in duasına Belediye Başkanı ve belediye heyeti eşlik etti.” DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on December 23, 2014

دروس أخلاقية من الإستخبارات الأمريكية

كَشَفَ تقرير الكونغرس الأمريكي حول أساليب التعذيب التى مارستها وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية CIA، عن جريمة إنسانية، وحقائق متعلقة بالنظام العالمي المتعدد الطبقات، والمعايير. DEVAMI>>>…

Posted under Arabiyah

Yazanemreakif on December 21, 2014

Rus ‘gazı’na gelmeyelim

Türk-Rus ilişkileri herhangi iki devlet ilişkisine benzemez. Avrasya’nın iki önemli devletinin ilişkisini  belirleyen  devlet reflekslerini, jeopolitiğini  Osmanlı’dan beri günümüze tarihsel süreç içinde ele almadan değerlendirmek eksik, yanıltıcı olur. Bu durum Sovyetler dönemi için de geçerlidir, Sovyetler  tüm iddiasının  aksine Rus imparatorluğunun ideolojik  manto giydirilmiş modern versiyonu idi.  DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on December 20, 2014

Bir ideolojik aygıt olarak “melezleşme”

Bazen yanı başınızda olan bir zenginliğe kör ve sağır kalırsınız; fark etmezsiniz çağıldamakta olan ırmağı. Yaklaşık yüzyıldır toplum olarak benzer durumdayız. Yüzyıllardır iç içe birlikte olduğumuz, benzer maceraları yaşadığımız farklılıklarımızı yeni yeni keşfediyoruz sanki. Sanatta, edebiyatta, müzikte, mimaride birbirini besleyen zenginliğimizi tek boyutlu bir açıklama biçimine indirgeyen ulus inşa projesi çöktükçe kül altında kalanlar ortaya çıkıyor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on December 18, 2014

Becoming Jeanne d’Arc and arrogance

Feeling confidence is a requirement of being a person…. Being self-confident requires respecting oneself and mankind. Lack of self-confidence is an insurmountable wall that prevents a person from clinging on to life and leaving a meaningful mark on life… Over self-confidence or exaggeration of self-confidence will lead to idolizing “I”.  The state of exaggerating oneself beyond self-regarding, will step into a state, where it instrumentalizes the others by placing “I” in the center of everything and makes the measures and values invisible and belittles them. DEVAMI>>>…

Posted under English, Siyaset

Yazanemreakif on December 16, 2014

Jeanne d’Arc/laşma ve kibir

İnsan olmanın gereğidir kendine güven duymak… Kendine güvenmek kendine ve insanlığa saygı duymayı gerektirir. Öz güven eksikliği insanın hayata tutunmasını, hayatta anlamlı bir iz bırakmasının önündeki aşılmaz duvar…

Özgüven patlaması yahut özgüvenin abartılması ‘ben’in putlaştırılmasına kadar gider. Kendini önemsemekten öte kendini abartması hali ‘ben’i her şeyin merkezine koyarak dışındakileri araçsallaştırdığı, ölçü ve değerleri görünmez kıldığı, küçümsediği  hale adım atar. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on December 16, 2014