Hatıratlar neyi hatırlatır?

Hatırat yazmayı pek sevmediğimiz, hele günlük tutma alışkanlığı, disiplinini edinemediğimiz çokça söylenir. Yazılı kültürle olan ilişkimizin gecikmişliği kadar toplumumuzda yazılı metin olarak hatırat konusunda çok zengin olmadığımız neredeyse itirazsız kabul gören tespitlerdir. Yayıncılık yaptığım dönemlerde hemen herkesin tekrarladığı bu tespiti abartılı bulacak kadar sürprizlerle karşılaştım. Özellikle Osmanlı’nın son döneminde asker, bürokrat, aydın tiplerinin bu konuda hiç de küçümsenemeyecek sayıda ürün verdiği bir gerçek. DEVAMI>>>…

Posted under Kültür

Yazanemreakif on November 30, 2013

Nükleer anlaşmanın bölgesel izdüşümleri

İran ile 5+1 grubu, yani nükleer güç sahibi ülkelere ekonomik bir güç olan Almanya’nın eklemlenmesiyle oluşan koalisyon arasında yapılan görüşmelere dair ayrıntılar ortaya çıktıkça bunun sadece stratejik önceliklerden ibaret olmadığı anlaşılıyor. 1979’da gerçekleştirdiği devrimden bu yana İran ilk kez ‘büyük şeytan’la masaya otururdu; Batılıların İran’ı muhatap almaları, bir tür tanımaları da ilk… DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on November 28, 2013

Muhafazakar Kalvenizm!

İslam ekonomisi tartışmaları tarih olarak hiç de yeni değil. Modern dünyada geçerli ekonomik sistemler karşısında kısaca ‘müslümanca bir hayat, iktisadi faaliyet nasıl yürütülebilir’ sorusuna aranan cevapların toplamı denilebilir. Her ne kadar ekonomi kavramının içeriği ile İslam bir araya gelince sorunlu bir kavramlaştırma ortaya çıkıyor ise de muhteva arayışındaki kaygıları önemserim. Türkiye dışında farklı coğrafyalarda bu konuda belli bir literatür olmuştu ki nasıl olduysa birden bu arayışlar İslami bankacılık yahut faizsiz bankacılık denilen alana kaydı. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on November 26, 2013

Sarayların dili

Geçen gün yakın dostum Kemal Kahraman, değerli yazar İbrahim Çelik’le beraber bizi Dolmabahçe Sarayı’nı gezdirirken önemli ayrıntıları keşfetmemi sağladı. Saray olanca batılı etkiye rağmen hala geçiş döneminin, geleneğin izlerini de taşıyor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on November 23, 2013

Konuştuğumuz ‘Kürt meselesi’ mi?

Kürt meselesine bir de buradan bakmayı deneyelim…

Hükümet her aşamada siyasi risk alarak bir adım attı. Atılan adımların eksikleri, hataları, yaklaşımı, dili eleştirilebilir. Muhtemel yol kazalarının açacağı hasarları, hatta başarısız olma durumunda ortaya çıkacak kaos ve şiddetin bedelini de göz önüne alarak eleştirme hakkı herkes için saklı. Zaten bu yönde muhalif olmaktan çok, çözümsüzlüğü adeta liberal ve ulusalcı kisve içinde savunanlar bol miktarda yayın yapıyor. ‘Ama’ ile başlayan ve her olumlu girişimi adeta sıfırla çarpan bir akıl yürütmenin ahlaken sorunlu olduğunu düşünüyorum. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on November 21, 2013

Dil kılıçtan keskindir

Dil içimizin aynasıdır.

Dile getirilen şey, dile getiriliş biçiminden ayrı düşünülemez. Hakikat, biraz da hakikatin taşıyıcısına bakılarak değerlendirilir.

Son günlerde siyasal rekabet, iktidar mücadelesi olarak yorumlanacak bir tartışma, daha doğrusu dershaneler konusunda sergilenen iki farklı tavır ciddi bir kamplaşmanın işaretlerini veriyor. Siyasetin bu yönde aldığı söylenen muhtemel bir karar Cemaat’i ve çevresindeki sosyal yapıyı rahatsız etmiş görünüyor. Her iki tarafın da argümanları farklı. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on November 19, 2013

Ankara’dan Ortadoğu’ya biçilen gömlek

Barzani’nin resmi sıfatıyla Diyarbakır’a gelmesi, Başbakan’la görüşme yapması nerden bakılırsa bakılsın önemli bir olay. Türkiye’nin dış politikasından Kürt meselesine bakışına, çözüm sürecinden Ortadoğu’daki dengelere uzanan pek çok ilişkinin kesim noktasında. Bir yanda kimi tabular yıkılırken diğer tarafta yeni tabular, yeni zihinsel duvarlar örülüyor. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on November 16, 2013

Batılılaşmayı Osmanlılaştırmak

Bugün yaşanmakta olan siyasal dönüşümün şifrelerini çözmenin en emin yöntemlerinden biri de tarafların yakın tarihle kurduğu ilişki biçimini, tarih yorumunu doğru okumaktan geçiyor. Siyasal hengame içinde çoğunlukla fark etmediğimiz husus, devletin yapısal özelliğini çözümlemede güncel olanla geçmişin bu denli çakıştığı tarihi bir kavşakta olduğumuzdur. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on November 14, 2013

Ortadoğu’da yükselen güç-değer çelişkisi

Uzun zamandan beri, 1970’lerden itibaren ama özellikle 80’lerden sonra yoğunlaşarak Immanuel Wallerstein, Amerika’nın düşüşü tezini dile getirir. Soğuk savaş döneminin bitmesiyle birlikte Amerika merkezli tek kutuplu düzende, yani ‘tarihin sonu’nun ilan edildiği, bu ülkenin tek küresel aktör haline geldiği dönemde bunu savunmak cesurca idi. Bugünlerde daha çok kişi, en azından Amerika’nın eski gücüne sahip olmadığında hemfikir gibi. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on November 12, 2013

Kerbela’nın ritmi

Otobüs yarı yarıya boştu. Yolculuğun başlarında herkes kendi dünyasında bitmeyen yolların derin sularına dalmış gibiydi. Sadece tüccar oldukları anlaşılan iki Azeri’nin yüksek sesle konuşmaları işitiliyordu. İstanbul mutfağının ne kadar fakir olduğundan, kaldıkları bir haftayı neredeyse aç geçirmiş olmalarından yakınmalarını hala tatlı bir tebessümle hatırlıyorum. DEVAMI>>>…

Posted under Kültür

Yazanemreakif on November 9, 2013