Ramadan Orientalism

We finally reached Ramadan…. The month of Ramadan is a spiritual time that can be reached to the amount that is bestowed by God almighty.

Ramadan is a month of spiritual climate for the Muslim mind that shapes our language. It’s a blessing we should endeavor to possess or an opportunity to which we have a spiritual access. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on June 28, 2014

Ramazan oryantalizmi

Yine Ramazan’a erdik… Nasip edilen kadar eri/şi/len bir manevi iklim Ramazan ayı…

Dilimizi şekillendiren Müslüman zihni için Ramazan erişilen bir iklimdir. Elde etmeye çaba gösterilen, elde etme fırsatı bahşedilen bir lûtuf…

Müslüman zihnini ve dilini şekillendiren kültürümüzde erişmek, ermek, ermiş (olmak), eren/lerden olmak hep bir çabanın gereği olarak bahşedilen bir iklim, mana, hale işaret. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on June 28, 2014

The mapping and perception operations of the Middle East

Maps are the trademarks of modern political history. Maps are stories telling us about not only the nature of geography, but also its cultural aspects and how we should perceive them. In parallel with scientific developments, the gradation in the cartographic technique, the meaning of every line and the coded points occurred as the wonders of scientific rationalism. In other words, we have been taught how to look at the world. In line with these developments, political maps were culturally formulized perception-operations that were realized by people who attempted to identify the principals and the others in the world. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on June 26, 2014

Ortadoğu’da harita ve algı operasyonu

Modern siyasal tarihin alameti farikalarıdır haritalar. Dünyanın sadece coğrafi olarak değil, siyasal ve kültürel olarak da ne idüğünü, onu nasıl algılamamız gerektiğini anlatan hikayenin adıdır haritalar. Bilimsel gelişmelere paralel olarak haritalama tekniğindeki aşamalar her bir çizginin anlamı, kodlanan noktalar bilimsel rasyonalizmin harikaları olarak ortaya çıktı; dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini öğretti. Siyasi haritalar, buna paralel gelişmeler olarak, dünyada kimin aslî, kimin öteki olduğuna karar vermek isteyenler tarafından gerçekleştirilen, kültürel kodları formüle edilmiş algı operasyonuydu. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on June 26, 2014

‘Küresel dil’e direnmek

Rusya, her ne kadar kendisini Avrupalı saysa da Asya’nın en önemli gücü. Bir imparatorluk olarak uzun süre Asya’nın en güçlü devletlerinden biri olarak Doğu Avrupa’ya da sarktığı için bir Avrasya imparatorluğu.

Rusça da güçlü edebiyatı olan bir imparatorluk dili. Dostoyevskileri, Puşkinleri dünya edebiyatına kazandırmış bir dil. İmparatorluk dili olmak herhangi bir arı dilden başka anlamlar ifade eder. Nasıl her millet imparatorluk kuramıyorsa her dil de imparatorluk dili olamaz. Bugün bunun karşılığı küresel dil olma gücüne sahip olmaktır. İmparatorluk dili olmak, çok dilli bir yapı içinde o dilleri kuşatan bir zenginliğe sahip olmayı gerektirir. Bu zenginlik dilin farklı dillerle temas kurmasına imkan verirken kendi karakterini bozmadan farklı dillerle zenginleşebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Şüphesiz bu yapıya ve zenginliğe sahip olmak; siyasi, askeri güç ve coğrafi derinlik, kültürel zenginlikle beslenmeyi gerektirir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür, Siyaset

Yazanemreakif on June 24, 2014

Niçin İbn Batuta okumalıyız?

İslam tarihi idealize edilmiş bir İslam geçmişi demek değildir. Tıpkı İslam medeniyetinin İslam’ın kendisi olmadığı gibi… Müslümanların hatası-sevabıyla tarih boyunca yapıp eylediklerinin toplamıdır. Zaferler kadar yenilgiler; acılar kadar muhteşem dönemlerin yaşandığı, Müslümanların tarih boyunca yaşadıkları maceraların tümü belki de… Ne var ki, biz tarih deyince genelde savaşlar, iktidarlar, siyasi mücadeleler ve bunların sonuçlarını anlarız. Oysa gündelik hayat akıyor; sarayın, iktidarın, siyasetin dışında kalan tüm insanlığı kapsayan bir hayat var. Tüm insanlığı, tüm hayatı kapsayarak ve İslam’ı referans alarak ortaya konanların topyekûnu tarihi aşar, medeniyet dediğimiz alana girer. Medeniyet, dinin kendisi değil ama dini, dine dayanan değerler sistemini referans alarak kurulan hayatın tümü değil mi? DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on June 21, 2014

Çatıdaki muhafazakâr!

İdeolojik olarak aynı kökten beslenen Cumhuriyet ideolojisinin iki partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığında aynı isimde buluşmaları politik manevra açısından önemli olabilir. Bundan daha mühim husus ise aynı ideolojik kaynaktan beslenen, Cumhuriyet’in kurucu ilkelerinin savunmasına kendini adamış iki partinin üzerinde uzlaştığı şahsın profili. Farklı görünmelerine rağmen sol ve sağ Kemalizm’in temsilcilerinin kurucu ilkelerden taviz gibi algılanmasına müsait bir isim önermeleri siyasi tarihimiz açısından da önemli sayılmalı. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on June 19, 2014

Bir gönül sakası

Ayşe Şasa’nın yirmi küsur yıl önce ilk karşılaştığımdaki halini çok iyi hatırlıyorum: Esmer, uzun boylu… Kot pantolonuyla daha da uzun görünüyordu. Simsiyah saçları gür ve beline kadar uzanıyordu. Zamanla hayatı değişti, tesettüre girdi. Hayata daha anlamlı bir yerden tutundu. O günden son anına kadar süren yüz yüze ama mutlaka telefonla da derin bir dostluğun temelleri atılmıştı. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Genel, Kültür

Yazanemreakif on June 17, 2014

The theology of Sykes Picot

The partition of Iraq in de facto terms began with the American invasion. This situation was realized through the Kurdish structure in North. It was supported by the Sunni-Shiite distinction in the middle and southern region. The mutual revenges with unidentified purposes and anonymous reasons were committed and this deepened the sectarian base partition through the bloodshed. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on June 14, 2014

Sykes Picot düzeninin teolojisi

Irak’ın fiilen parçalanması süreci işgalle birlikte başlamıştı. Bu durum kuzeyde Kürt yapılanmasıyla hayata geçirilirken orta ve güneyde Sünni-Şii ayrışması için önemli çaba gösterildi. Kimin ne adına ve hangi sebeple olduğunu bile hatırlamadığı karşılıklı intikam saldırıları mezhep eksenli bölünmeyi akan kanla derinleştirildi. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on June 14, 2014