Audrey’nin eşarbı

Yıllarca isminin altında ‘Türkiye Türklerindir’ yazan, basının ‘amiral gemisi’ olmakla övünen gazetenin Cumhuriyet eki hayli ilginçti. Kendince belli kriterlere uyan 90 yılda elde edilen kazanımlardan 90 tanesini seçmiş. Malum sloganı yıllarca her gün okuyucularına duyuran amiral gemisinin Cumhuriyet ekini, ‘eşitlik, özgürlük, mutluluk’ başlığı ile vermesi hayli ironik duruyordu. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on October 31, 2013

Alkışın gücü adına!

Cumhuriyet seçkinleri için onu yarınlara taşıyacak toplumsal gösterge ‘alkış’tı. Cumhuriyet alkış sesinin yüksekliği oranında kendini güvende hissedebilirdi.

Alkış sesinin duyulduğu yerlerde cumhuriyet devrimlerinin de emin ellerde olduğu düşünüldü. Ne kadar çok insanın, hangi sıklıkla alkışa katıldığı oranında seçkinler yarınlara güvenle bakabiliyordu. Bu nedenle askeri geçit resminden çocuk bayramına hazırlanan her mizansen alkışa göreydi. Alkışın tonuna yahut katılım sayısına bakarak rejimin tehlikede olup olmadığını anlıyordu bu cumhuriyet erbabı. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on October 29, 2013

Çin’den Nasır’a teknoloji dersi

Muhammed Hasaneyn Heykel Mısır’ın herhalde en tanınmış gazetecilerinden biridir. Modern Mısır’ın siyasi tarihinin en önemli olaylarının tanığı olmasının yanı sıra Nasır, Enver Sedat gibi liderlerin çok yakınında bulunması da onun yazdıklarını birinci el kaynak olarak değerlendirmemizi sağlar. Nasır döneminin en çalkantılı olaylarına tanıklık ettiği gibi, Mısır’ın bu güçlü adamının da adeta sırdaşıdır. Yıllarca yönettiği el-Ahram gazetesi, onun gazetecilik yeteneğini sergilediği kadar Nasır dönemi Mısır siyasetini, tek adam yönetiminin faaliyetlerini okumanın tek mecrası idi. Bu nedenle yarı resmi el-Ahram bir bakıma Mısır’ın pravdası oldu. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on October 26, 2013

MİT tartışmasında tuhaf taraf/tar/lar

Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz… Türkiye’de bir istihbarat örgütünün iktidar mücadelesinin parçası olması, hatta uluslararası ilişkilerin merkezinde diplomatik kriz nedeni gösterilmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız.

Uluslararası alanda bir kriz nedeni sayılması ilginç bir hesaplaşmaya işaret ediyor. İstihbarat örgütü doğası gereği herkesin bilmeyeceği ilişkileri yürütür. İstihbarat siyaseti belirlemez; ancak siyasetin belirlenmesinde izlenecek stratejiye yön verecek bilgiler sunar. Sonuçta istihbarata dayalı da olsa uygulama siyasi bir kararı gerektirir ve sorumlusu da bu kararı veren siyasi iradedir. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on October 24, 2013

Değişimle yozlaşma arasında muhafazakarlık

‘Her şey zıddıyla kaimdir’ derler. Zıddına benzeyen aslını yitirir…

Toplumun yozlaşmasından şikayet etmek yeni bir olgu değildir. Her nesil kendinden sonrakilerin ne kadar değiştiğinden şikayet eder. Toplumsal değişimle toplumsal yozlaşmanın arasındaki ince çizgiyi genelde pek fark edemeyiz. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on October 22, 2013

Aliya: Yüzünde gölgesi olmayan bilge

Hayatımda hiçbir faninin cenaze namazını kılmak için bu kadar uzun süre beklemedim.

Hiçbir Müslümanın cenazesine katılmak için bu kadar uzak yere gitmedim.

Hayatımda hiç bu kadar uzun süre, gün boyu, sabahın erken saatinden neredeyse akşama kadar on binlerce kişinin bu kadar şiddetli yağmur altında topluca ıslandığına, rahmeti umarcasına beklediğine tanık olmadım. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on October 19, 2013

‘Sünni Baasçılık’ çözüm mü?

Suriye’de bölgesel aktörlerle küresel aktörlerin ilişkileri sorunu her geçen gün daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.. Üstelik tarafların nerdeyse doğrudan dış müdahalelere açık olmaları iç savaştaki askeri dengeleri de etkiliyor. Muhalifler arasında Batı’nın iyi muhalif- kötü muhalif ayrımı bir tarafı adeta şeytanlaştırıp propaganda gücü artarken makul muhalif sayılanların ise her geçen gün kan kaybettikleri izlenimini veriyor. Muhtemelen dengelerin bu şekilde değişmesi şimdilik diplomatik kurgu açsından kullanışlı bulunuyor. Bu arada sahadaki aktörler gerçekte ne istiyor, acıların dinmesi için neler yapılacağı gibi sorular devletler oyununda pek yer almıyor. Ödüllerin her tür günahı kapatmaya yettiği düşünülüyor. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on October 17, 2013

Bayram hayattır

Hayattan kovulmuş bayram olmaz.

Hayattan kovulmuş bir dinin seremonik tezahürleri nasıl gerçek dinin yerine ikame edilemezse hayattan çekilen bayram da bayram değildir; olsa olsa bayramın tatile çıkması söz konusudur.

Bayramı hayattan koparanlar, bayramın tezahürlerini tatile gönderenler gerçekte dinin hayata dair vechesini, hayata müdahil yanını iptal etmek istiyorlar demektir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on October 15, 2013

Kan denizinde yüzen Nobel ödülü

Her yıl verilen Nobel ödülleri içinde özellikle iki daldakiler hep tartışmalı olmuştur. Doğası gereği edebiyat ödülü her zaman tartışılır; üstelik bu tartışma ödüllendirilen yazarın edebi kişiliğinden çok yapılan seçimde siyasi kriterlerin belirleyici olup olmadığı üzerinden yürür. Bu tartışmanın bir argümanı da, tabiatı gereği zaten ‘siyasi barış’ ödülü olmasıdır. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür, Siyaset

Yazanemreakif on October 12, 2013

A generation held hostage

The Muslim world has long been paying a bloody price. One may ask whether the violent scenes that the Muslim world has been witnessing from east to west are simply the labor pains of childbirth, or the results of a damned and chaotic death. Even if we are uncertain over the future, we certainly have a good accumulation of knowledge and experience of our present situation and all-round history. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on October 11, 2013