“Toplum mühendisliği” projesi olarak muhafazakârlık

Anlayış Dergisi
MUHAFAZAKÂR demokrasinin Türkiye’de siyasi literatüre nasıl girdiğinin öyküsünü incelemek, bu kavramlaştırma hakkında, en az onun içeriğini tartışmak kadar açıklayıcı. ‘Muhafazakâr’lığın ve ‘demokrat’lığın, Batı siyasal tecrübesinde neye tekabül ettiğine bakmadan ve felsefi arkaplanını anlamadan Türkiye’de yaşanmakta olanları sağlıklı bir biçimde değerlendirmenin mümkün olmayacağı bir gerçek. Ancak bu iki kavramın sentezinin ‘nasıl’ı, oluş biçimi bu ülkede siyasetin yapılış biçiminin başka yüzünü göstermesi bakımından ibretlik vakıa olsa gerek.
DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on February 9, 2004