Yeni şeyler mi söylemek lazım?

“Ne kadar söz varsa düne ait/Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.” Mevlana’nın eskimeyen,  her dem taze kalan sözü…
“Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” derken var olan sözlerin eskitildiğini, tükendiğini de itiraf etmiş oluyoruz. Sözün eskimiş olması anlamın tükenişine işarettir aynı zamanda.
Anlamın tükenmesi, bunca sözün, emeğin geçersiz kılınmasını, geçersiz anlamlar peşinde koşulmasını da beraberinde getirir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on March 31, 2015

A seemingly sectarian game in Yemen!

Once more, the flurry of naivety inside of us has blown up. Interruptions, ethnic or global concerns: Islamic and humane measures, justice. As long as truth is being replaced, our consciences, our sense of justice and our Islamic views will continue to be a victim of strategic calculations. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on March 28, 2015

Yemen’de mezhepçilik görünümlü oyun!

Bir kez daha içimizdeki cahiliye heyecanı kabardı. Sekter, etnik ya da ulusal aidiyet; İslami ve insani ölçülerin, adaletin, hakikatin yerine ikame edildikçe vicdanlarımız, adalet duygumuz, İslami bakışımız stratejik hesapların kurbanı olmaya devam edecek.
Öfke ve hamasetle ilkesel esasları göz ardı edip güncel ve politik çıkarları öne çıkaran medyatik algının esiri oldukça kazananı olamayan bir boğuşmaya itilmek isteniyoruz. İnsanlar en hassas ve zaaf içeren duygularından yakalanıyor ve hakikat kurban ediliyor. Bundan sonra kan dökülmesi kolaylaşıyor. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on March 28, 2015

Yerel kalan yerli olamaz

Yerlilik bahsini açmışken bunun ne kadar netameli bir kavram olduğunu, neleri kapsayıp neleri dışladığının farkındayım.
Her düşünce, her hareket kendi varlığını anlamlandırmak, meşrulaştırmak için öncelikle iki unsuru gözetir. İlki tarihsel köken diğeri yerli oluş şartı. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on March 26, 2015

Yerli olmadan çözüm hayal

Hükümetle siyasal Kürt hareketinin üzerinde anlaştığı “barış süreci” olarak bilinen taslağın nihai olarak nasıl sonuçlanacağını, gerilen toplumsal ve siyasal ortamda kestirmek zor gibi görünüyor. Bu belirsizliğin temelinde çatışmayı doğuran şartların ve tarihsel koşulların izale edilip edilmemesi sorunu var.  DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on March 24, 2015

US’s exam with Netanyahu

The result of the election in Israel had wronged all the guesses and public opinion surveys. Netanyahu triumphed in the elections. This result does not only concern the inner balances in Israel. After all, Israel has never been a structure consisted only of being “within” itself. Israel always tried to exist with the outside; since it tries to legitimize its justification for existence with legends, it will feel safe at a direct scale to the support of outer factors. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on March 21, 2015

Amerika’nın Netanyahu ile imtihanı

İsrail’de tüm seçim tahminleri ve kamuoyu araştırma sonuçlarını yanıltan bir sonuç çıktı. Netanyahu seçimin galibi oldu. Bu sonuç sadece İsrail içi dengeleri ilgilendirmiyor. Zaten İsrail hiç bir zaman ‘kendi içi’nden ibaret bir yapı olmadı. Hep dışarısı ile var olmayı denedi; varlık gerekçesini efsanelerle meşrulaştırmaya çalıştığı için dış unsurların desteği oranında kendini güvende hissedebilecektir. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on March 21, 2015

Bir aydın takıntısı olarak AB

Son günlerde memleket ahvalinin ne kadar vahim olduğunu göstermek için en garantili gerekçe olarak, Avrupa Birliği ilişkilerinin seyrinden bahsetmek yeterli. Politik gündeme dalmadan entelektüel, aydın tavrını takınanların muhalif ve siyaset üstü söylemleri AB üyeliğinden temelli tartışmadan geçiyor epeydir.
Gerçekten de Türkiye’nin AB macerası son yıllarda iyice heyecanını yitirmiş, adeta başlayıp zoraki sürdürülen bir geçiş sürecinde görüntüsü veriyor. Bu durum doğru bir tespit gibi duruyor.  DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on March 19, 2015

Geopolitics of the opponent hunt

I don’t know if you are aware of it, but lately there is an ocular increase in the number of assassinated foreigners in Turkey. Almost all of their common feature is being Central Asian or Caucasian-rooted and conducting political opposition against the one-man methods, which is turning into some kind of diktat. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on March 14, 2015

Muhalif avının jeopolitiği

Bilmem farkında mısınız, Türkiye’de son dönemde peş peşe suikasta kurban giden yabancıların sayısında gözle görülür bir artış var.  Hemen hepsinin ortak özelliği Orta Asya ve Kafkas kökenli olmaları,  bir tür diktaya dönüşen tek adam yönetimlerine karşı siyasi muhalefet yürütmeleri. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on March 14, 2015