Irak üstüne jeo-sekter stratejiler

Öncelikle şunu tespit etmek durumundayız; İslam tarihinde, Avrupa’da olduğu türden bir mezhep çatışması yaşamamıştır. Ne tarihsel olarak ne de kültürel olarak Ortadoğu’da mezhep çatışmasının temeli yoktur, zaman zaman ortaya çıkan çatışmalar arızidir. Bunun en somut örneği bizzat mezhep çatışmasının körüklenmeye başladığı Irak’tır. Tarihsel olarak Şiiliğin merkezi olan bölgede Sünni ve Şiilerin içiçeliği mezhep savaşı anlamında bir çatışmanın gerekçesi olmamıştır. Bu anlamda sekter ve etnik ayrım/çatışma modern hastalık olarak bölgenin yeni tanıştığı, tarihine ve toplumsal dokusuna yabancı yönelimlerdir. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on March 2, 2006