Germans are taking over the control in Balkans

While Turkey was quite preoccupied with the change at the summit of the state, a quite relevant meeting with the country was held in Germany. On the 100th anniversary of the beginning of the World War I, the Balkan conference which was held in Berlin is completely a product of a perfect German strategic vision. The Balkan conference is significant in determining what the role of the Eastern Europe is, especially the Balkans and what strategic vision will give its shape. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on August 30, 2014

Almanlar Balkanlara el atıyor!

Türkiye doğal olarak devletin zirvesindeki değişime dikkat kesildiği sırada Almanya’da bizi yakından ilgilendiren bir toplantı yapıldı. Birinci Dünya savaşının başlamasının 100. yılında Berlin’de toplanan Balkan Konferansı tam bir Alman stratejik vizyonunun eseri. Avrupa’nın geleceğinin şekillenmesinde Doğu Avrupa’nın, özellikle de Balkanların alacağı rol ve buna hangi stratejik vizyonun şekil vereceği önemli. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on August 30, 2014

The social cost of the expression

When national interests and objectives are in question, a general reconciliation and solidarity will be provided in the foreign policy. National objectives, and in the strict sense, foreign policies have an important effect on the formation of rooted nations’ identities. Sadly, it’s not right that these objectives are always including rightfulness, justice and truth. Actualizing different politics through these types of national feelings and mobilizing the society is one of the most frequently used methods used by governments. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on August 28, 2014

Söylemin sosyal maliyeti

Dış politikada ulusal çıkarlar, hedefler söz konusu olduğunda genel bir uzlaşı, dayanışma sağlanır. Köklü milletlerin kimliklerinin olıuşumunda milli hedeflerin, dar anlamda dış politikaların önemli etkisi vardır. Bu hedeflerin her zaman haklılık içerdiği, adaleti ve doğruyu gösterdiği vaki değildir ne yazık ki. Hükümetlerin bu tür milli duygular üzerinden farklı politikaları hayata geçirmeleri toplumu seferrber etmeleri sık başvurulan yöntemlerden biridir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on August 28, 2014

Eskiden de böyle miydi?

Hala şaşırabiliyoruz. Şaşkınlığı ölçüsünde insanın kendi özüne sahip çıkma imkanı var demektir. İyi ki hala bazı şeylere şaşırabiliyoruz. Oysa şaşkınlığımız âhir zaman hallerinin hepimizi sarıp sarmalamasından ötürü. Şaşkınlık makamıyla inşa edilen kibrin kulesinden tepetaklak yuvarlanmanın sınır hattı bir kurşun kalemle çizilmiş çizgi sanki… Her an çizgi silinebilir, belirsizleşebilir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on August 26, 2014

Devletin Müslümanlıkla imtihanı

Elimde iki ayrı derginin İslamcılık meselesini ele alan sayıları var. Bunlardan biri, hacimli bir özel sayı hazırlayan Birikim Dergisi’nin ‘Dinden ideolojiye, itirazdan ikbale İslamcılık’ başlığıyla sunulan 246 sayfalık nüshası. Diğeri ise ‘İslamcılık: İmkan ve muhasebe’ başlığını kullanan Tezkire Dergisi… Düşünsel olarak iki farklı uçta duran bu iki yayının İslamcılık yorumlarının farklı olması beklenir ve bu da tabiidir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür, Siyaset

Yazanemreakif on August 23, 2014

Şehir üstüne güzellemeler

Cumhuriyet modernleşmesi, geleneği olmayan şehirler inşa etti. Osmanlı’dan devralınan, insani ölçeği esas alan şehir ve mekan anlayışını reddetmek uygarlaşma, gelişmişlik sanıldı. Savaş ve fakirlikle yıpranmış olsa da temel ilkeleri gözeterek şehirleri yenileme yerine tümüyle ortadan kaldıran, insan ve mekan ilişkisini yeniden biçimlendiren jakoben şehirler inşa edildi. Tıpkı tepeden inme toplum mühendisliğine soyunan aydınlanmacı aklın köklerinden kopmuş modern toplum projesi gibi. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür, Siyaset

Yazanemreakif on August 21, 2014

The PR value of ISIL

While we are still trying to elaborate the last incidents in Iraq, we don’t mind putting our clichés into the topic and simply putting it away as ‘America is behind ISIL’. This way we get rid of all of our responsibilities and supposedly solve the most enigmatic question of the region in a moment. Of course, every kind of incident in a country like Iraq, the center or summary of the Middle East, is in the interest of the US as is the case with the Syrian issue. However, to skip the social, historical background, political developments, local actors and take the easy way out immediately does not solve the questions. Looking at the incident from a geostrategic equation, those, who argue that a Shia crescent has risen with the latent allegiance between America and Iran, are just as coherent when explaining that there is a strategically breaking of the above equation through the allegiance between Sunnis (howsoever represents Sunnism) and the US. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on August 19, 2014

IŞİD’in PR değeri

Irak’taki son gelişmeleri açıklamaya çalışırken ezberlerimizi devreye sokarak hemen ‘IŞİD’in arkasında Amerika’ olduğunu ilan ederek tüm sorumluluktan sıyrılmış, bölgenin en girift meselesini bir çırpıda çözmüş olduk. Irak gibi Ortadoğu’nun merkezi/özeti bir ülkede elbette Amerika’yı her olay ilgilendirir, tıpkı Suriye’de olduğu gibi. Ama toplumsal, tarihsel arka planı, siyasal gelişmeleri, yerel aktörleri atlayarak bir anda ABD projesi kolaycılığına kaçmak sorunu çözmüyor. Olaya jeostratejik denklem açısından bakıldığında, Ortadoğu’da Amerikan-İran gizli ittifakı ile bir Şii hilali oluşturulduğunu söyleyenler şimdi de bu stratejik denklemi bozan karşı Sunni (IŞİD ne kadar Sunniliği temsil ederse) Amerikan denklemi izahına sarılmaları da o kadar tutarlı. İran’ın Suriye ile dogrudan karasal ulaşımını kesen IŞİD’in Esad tarafından kurdurulduğu türünden ezber analizleri boşa çıkarıyor. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on August 19, 2014

Emanet şapka, emanet lider

Siyasetin en heyecanlı döneminde, derin analizlerin, iddialı görüşlerin piyasaya sürüldüğü günlerde önemsiz gibi duran bir ayrıntı muhtemelen gözden kaçtı. Haber şu: Eski CHP Gaziemir İlçe Başkanı Yüksel Demirsoy, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na hediye ettiği Ecevit’in kasketini geri istedi. Gerekçesi ise: ‘Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sosyal demokrasi anlayışıyla yakından uzaktan hiçbir ilgisi olmayan politik tutumunuzu gördükten sonra umutlarımızı ve geleceğe olan inancımızı bütünüyle kaybeder duruma geldik. Halkı, solu, sosyal demokrasiyi simgeleyen ortanın solu yadigârı olan, size armağan ettiğim o simge kasketi geri istiyorum.’ DEVAMI>>>…

Posted under Kültür, Siyaset

Yazanemreakif on August 16, 2014