Riyad’da bir Marvel filmi

Bazı resimler temsil ettiği sanılan nesneleri resmetmezler. Bunu anlamak için resmin altına ne olmadığını yazmak gerekebilir. Tıpkı sürrealist ressam Rene Magritte resminde olduğu gibi, “bu bir pipo değildir” demek zorunda kalabilirsiniz. Foucault gibi düşünürler de bunun neden bir pipo olmadığına dair kitap yazmak zorunda kalabilirler. Oysa söz konusu ressamın tablosunda bir pipo resmi vardır ama mevzubahis etmemize neden olan resmin altına iliştirdiği yazıdır: Bu bir pipo değildir.
DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on May 23, 2017

İran toplumunun gelecek tahayyülatı

Cumhuriyet tarihi boyunca adeta yok gibi davrandığımız Güney ve Doğu komşularımızda olup bitenler tam tersi politikalara zorluyor. Irak’ta iç savaş devam ederken Suriye’deki savaş uluslararası boyut kazandı. Irak’taki durum zaten Amerika’nın denetim ve gözetimindeydi başından beri. Suriye’deki iç savaş ise artık Türkiye’nin de fiili olarak müdahil olduğu, iç mesele olma potansiyeli yüksek bir hal aldı.
DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on May 20, 2017

Çürüme de umut da hep olacak

Elimizi uzattığımız her şey çürüyor. Belki de dokunduğumuz için biz çürütmekteyiz. Gördüklerimiz kirleniyor. Baktıklarımız bizi kirletiyor, içimizi…

İşittiklerimizden dolayı, bildiklerimizden dolayı acı çekmeye başlıyoruz. Birebir şahit olamasak bile… Acı çekmeye icbar ediliyoruz sanki ya anlatılanlar gerçek olduğu için yahut gerçek yerine sahte gerçekler ikame edildiği için.
DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on May 18, 2017

Çin, ‘İpek Yolu’na anlam katabilir mi?

Asya’nın derinliklerinden yani doğudan batıya uzanan bir yol… Ne kervanlar, ne ordular geçti. Doğunun zenginliğini batıya taşıdı. Batıdan doğuya, doğudan batıya ordular yürüdü. Kavimler göçtü bu güzergâhtan. Kültürler, dinler değişti…

Medeniyet zaman ve mekan, eşya ve hadiseleri tanımlayabilme, yorumlama, anlamlandırma kapasitesidir. Yaşadığımız dünyayı kendi kavramlarımızla anlamlandırabildiğimiz ölçüde bir medeniyeti yaşatabiliyoruz demektir.
DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on May 16, 2017

Bir türbenin defnedilişi…

Selanik’in sahilden yukarıya doğru tırmandıkça topografyası gibi mimari özellikleri de değişir. Yedikule surlarına yaklaştıkça eski Türk mahallesinin izlerine rastlarsınız. Kötü restore edilmiş cumbalı evler… Yine de geçmiş zamandan bir işaret, bir renk sunar. Müslüman Selanik’e ait izler devlet politikası olarak yok edilmeye çalışılsa da tipik Osmanlı şehri olduğunu hissettirir.
DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on May 13, 2017

Özgürleştirici efendi modeli

Amerika’nın Ortadoğu’ya yönelik genel politikası varsa eğer, bu stratejinin Obama yahut Trump iktidarıyla değişmeyeceğini tespit etmek gerekiyor. Uygulamada farklılıklar olsa bile temel çizgide önemli bir değişimin olacağı beklentisine girmemek gerekir.

Obama döneminin özellikle PKK uzantısı unsurlara destek veren politikalarının Trump yönetimi ile değişeceği beklentisi bu açıdan büyük yanılgıydı.
DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on May 11, 2017

Haberiyat’a başlarken…

Üzerinde bulunduğumuz coğrafya tarihinin en kırılgan dönemlerinden birini yaşıyor. Bu kırılganlık askeri, siyasi bağlamla sınırlı olmayan bir altüst oluşa işaret ediyor. Kadim zamanlardan beri karşılaştığı derin krizlere göğüs germeyi, çıkış bulmayı kendine özgü derin tecrübesiyle çözebilmiş bir coğrafyadan söz ediyoruz.

Ne var ki bugün karşı karşıya olduğumuz kriz çok daha derinde; kendine olan güven bunalımından, kendi değerlerinden, hakikat ölçüsünden kuşkuya düştüğü bir bunalım yaşıyor. Bu nedenle kadim zamanlardan beri tevarüs ettiği birikimiyle daha az sancılı atlatabileceği kırılma varoluşsal bir bunalıma dönüşmektedir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on May 10, 2017

Tags:

Siyaset dersi olarak popülizm

Amerikan başkanlık seçim sonuçlarının ardından Avrupa’da da benzer trendin yükselişe geçeceğini tahmin etmek zor değildi. Trump popülizminin dayandığı toplumsal ve kültürel temellerin daha köklü biçimde Avrupa’da yeşerdiği epeydir bilinen bir husustur. Tarihi nedenler ve Avrupa kültürünün tekçi karakteri İslamofobi için yeterli zemin oluşturduğu hususunda çokça yazılıp çizildi.
DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on May 9, 2017

Bir Hikmetyar portresi

Tarihi Hayber Geçidi’ne açılan düzlükte kurulu Peşaver, ağırlıklı Peştun nüfusuna rağmen Afganistan’a mı Pakistan’a mı ait olduğuna karara verememiş bir şehir görünümündeydi. Hayber Geçidi’ni aşarsanız Afganistan’a ulaşırsınız. Yahut büyük İskender’in takip ettiği yolu izlerseniz Hindukuşlar’ı aşıp Hind kıtasına doğru İndus Vadisi size açılır.
DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on May 6, 2017

HAMAS’IN hedefindekiler

HAMAS’ın temel bildirgesinin yenilenmesinin dünyada yankı bulması bekleniyordu, nitekim öyle oldu. FKÖ’nün aksine İsrail’in varlığını kabul etmemekte direndiği için, girdiği seçimlerde aldığı sonuçların Filistin konusunda belirleyici durumdaki Ortadoğu dörtlüsü -ABD, Rusya, AB ve BM- diye bilinen yapı tarafından kabullenilmemek suretiyle cezalandırılmayı göze almıştı. Hatta Gazze’nin İsrail’in yıllardır süren askeri kuşatma ve katliamına maruz kalmasının yanı sıra uluslararası düzeyde de politik ve insani kuşatma altında kalması temel politikalarının bedeli oldu. Sonuçta, bir karış bile toprak kurtaramayan Filistin hareketi ikiye bölündü.
DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on May 4, 2017