An Islamic union for Islamists

We are not paying sufficient attention to the resemblances between the historical background which serves as a reference for the recently revived debates on Islamism and the conditions of the period in which we find ourselves. Apart from what we must understand from the conceptualization of Islamism, there seems to be a strange correlation between the reduction of Islamism as a phenomenon into an object of the history of political thought, and the departure of Muslims from being subjects. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on May 31, 2013

İslamcılara ittihad-ı İslam

Son dönemde yeniden canlanmaya başlayan İslamcılık tartışmalarının işaret ettiği tarihsel geçmişi ile içinden geçmekte olduğumuz dönemsel şartlar arasındaki benzeşmeye pek dikkat etmiyoruz. İslamcılık kavramsallaştırmasından ne anlaşılması gerektiğinden başka tarihsel bir olgu olarak siyasi düşünce tarihinin bir nesnesi olmaya indirgenmesi ile Müslümanların özne olmaktan çıkması arasında tuhaf bir ilişki var gibi geliyor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on May 30, 2013

Baas zulmü öngörülemez miydi?

Suriye’deki iç savaşın artık kendi sınırlarını da aşma temayülü gösterdiği bir dönemde, herkesin ”nerede hata yaptık?” sorusunu sorması gerekiyor. Her halükarda geçmişe yönelik öz eleştiri yapabilme cesareti, daha büyük hataların, en önemlisi daha fazla can kaybının önüne geçmek için olmazsa olmaz şart. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on May 28, 2013

CHP’nin selamla imtihanı

Gelen haberlere göre CHP İzmir örgütü ‘halktan kopuk’ imajını düzeltmek için bir dizi önerilerde bulunmuş. Buna göre parti görevlileri seçmeni ikna etmek için, ev ve işyeri ziyaretlerine ‘selamünaleyküm’ diyerek girecek, ‘Allah’a ısmarladık’ veya ‘Allah’a emanet olun’ diyerek müsaade isteyecekler. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on May 25, 2013

İslamcılık mı, Müslümancılık mı?

Tekrardan İslamcılık tartışması alevlenir gibi oldu. Aslında İslamcılık yapmayanların İslamcılık üzerinde konuşmalarından ibaret olması nedeniyle aldatıcı bir tartışma. Oysa halihazırdaki durum, İslamcılık atfedilen bir siyasal kadronun, İslamcılığın gerektirdiği ilkelere değil ama kadrolara yaslanması durumundan ibaret. Yani İslamcılıkla prensipleri itibariyle ilgisi olmayan ama şu veya bu şekilde Müslümanları kollamayı amaçlayan bir kadro tarafından Müslümancılık yapılması söz konusu. Bu duruma bakarak İslamcılığın öldüğünü veya siyasal iktidarın İslamcı olduğunu ileri sürmek abesle iştigaldir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on May 23, 2013

Hindukuşlarda parıldayan Alplerdeki son bakış

Zaman ve mekan ilişkisi, insanın konumlanışı idrak sınırlarımızı sarsıyor.

Eşyanın insan karşısında edilgenliği bir yana, bazen ruhumuzun derinliklerinde bıraktığı iz sanki ona farklı bir boyut katıyor. Zaman ve mekanla kuşatılan benliğimiz, fanilik sınırını yine bunlarla aşıyor, zaaflarıyla aşkınlığın sınırında gidip geliyor… DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on May 18, 2013

Yeni Türkiye, yeni oryantalizm

İyi hatırlıyorum; 80’li yıllarda yoğun bir Arap turist akını olmuştu. Benim hatırladığım ilk büyük kitlesel Arap ilgisiydi… Türkiye içe kapalı bir toplumdu o dönemler. Yurt dışına çıkmanın ayrıcalıklı sayıldığı günlerde bir Avrupa ülkesine yolu düşen vatandaş şöyle dursun akademi için bile yurt dışında gezmek bile kariyer meselesiydi… Hele Ortadoğu tümüyle kapalı kutuydu. Orta yaşı geçtikten sonra hacca giden Müslüman Anadolu insanı Arabistan’da da ezanın ‘Türkçe’ okunduğunu hayretler içinde anlatırdı. Bu ortamda Arap dünyasından büyük kısmı ailecek gelerek tatil yapan insanlarla karşılaşmanın örülen duvarların belli ölçüde aşılmasında ne denli etkili olduğunu o sıralarda gözlemlemiştim. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on May 16, 2013

Suriye’de karartma ve medya stratejileri

Suriye olaylarını takip edenlerin dikkatinden kaçmamıştır. Her kritik toplantı, karar, diplomatik girişim arifesinde sarsıcı, önemli olaylar yaşanıyor.

Bu önemli olaylar, kimi zaman muhalifler tarafından duyurulan durumlarda olduğu gibi, Esad güçlerinin katliam katsayısını artırdığı, bir günde yüzlerce katliamın işlendiği haberleri oldu. Uluslararası düzeyde ise BM’de Suriye’ye ilişkin bir karar alınacağı zaman şiddetin, daha doğrusu vahşetin dozajında meydana gelen ani artışlar haber ajanslarının gündemini dolduruyordu. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on May 14, 2013

CHP’nin duygusallıkla imtihanı

CHP her şeyden evvel bir hissiyattır.

Katı Batıcı, laik, Türkçü, Kemalist ideolojik söylemlerine bakıp dört başı mamur ideolojik temelleri olan bir siyasi parti olduğunu sananlar kıyasıya aldanır. Bütün katılıklar gibi ideolojik katılık da buharlaşmaya mahkumdur bu partide… DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on May 11, 2013

Vahşetten vahdet çıkar mı?

Konuşmalar bitmiş, tuhaf bir ‘entelektüel bid’at’ haline gelen plaket töreni sıkıntısını başarıyla atlatıp kendimi Erciyes’in ışıltılı beyazlığına bırakmak üzere bahçeye çıkmıştım ki, kalabalığın arasından gelen bir sesle durdum. Erciyes Üniversitesi ”Necip Fazıl Sempozyumu” düzenlemiş, Dursun Çiçek ile paylaştığımız oturumun ardından ‘bir şey sorabilir miyim’ diyen genç kızın sorusunun panelle alakalı olmadığını ilk anda anlamıştım. Gözlerinde üzüntüden öte derin bir acının izleri yansıyordu. Ve beklediğim gibi sarsıcı soru geldi: DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on May 9, 2013