Davos neden Türkiye’de

Türkiye’nin de içinde bulunduğu küresel sermaye sisteminin doğasını, işleyişini, yeni bir gözle okumadan hem bölgede hem de memlekette olanları kavramak, en azından bir kısmını açıklamak zor. Aksi takdirde özellikle sol literatürün 19. yüzyıl Marksist terminolojiden mülhem okumaları gerekli ama eksik kalacaktır. Marks’ın kapitalizmin anlaşılması için yaptığı çözümlemeler, yöntem olarak önemini koruyor olsa da yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuz da kesin. Kapitalizmin geldiği evreyi salt emek-sermaye- sömürü üçgeninde okumanın da yetersiz kalacağı aşikar. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on September 30, 2014

Yahudilerin tarihsel travması

Ortadoğu’nun boynuna asılı yaftada okunan cümlelerden bazıları: Radikal İslamcı şiddet, insanlara dini yaşam tarzının zorla dayatılması, dini kuralların zorla hayata geçirilmesi, insanları dini kurallara uymaya zorlamak…

Bu cümlelerin bolca kullanıldığı ve şiddet içerikli görüntülerle desteklenen olayların dünyayı ayağa kaldırdığı sırada Londra’da çıkan bir haber fazla etki yapmadı. Londra’nın Stamford Hill bölgesinde bir dinî grup, inançları gereğince kadınların caddenin belli bir tarafının dışındaki yerleri kullanmalarını yasaklayan afişler asmış. Kadın ve erkek ayrımının çok rijit olduğu bu dini grubun görüşüne göre yolda iki cinsin karışmaması, karşı karşıya gelmemesi için kadınların yolun bir tarafında yürümeleri isteniyor. Hackney Belediyesi bunun kabul edilemeyeceğini açıklayarak afişleri kaldırmış. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on September 27, 2014

​Credibility as good as a credit card

The credit of the states in the Middle East is bound with their coalition against ISIL. The fabric of the region, which was ruined with Uncle Sam’s bombs, is now being fixed with the new bombs!  Your global credit is rising to the amount of your bombs through your participation in the coalition!
The media influence and domination of the US rather than its real power is still holding the force to determine the future of the politicians of the region. To participate in the war coalition or not determines the stigmatization of the politicians or their “anti-terror” strategic alliance position. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on September 25, 2014

Kredi kartı kadar itibar

Ortadoğu’da devletlerin itibarı IŞİD karşıtı koalisyondaki ağırlıklarına bağlı. ‘Sam Amca’nın bombalarıyla tahrip edilen bölgenin dokusu yeni bombalarla onarılmaya çalışılıyor. Ne kadar çok bomba ile koalisyona katılırsanız küresel itibarınız o derece artıyor!

ABD’nin reel gücünden çok medyatik etkisi ve nüfuz alanları bölge siyasetçilerinin geleceğini belirleme gücünü elinde tutuyor hala. Savaş koalisyonuna katılmak ya da katılmamak, siyasilerin şeytanlaştırılmasını yahut ‘terör karşıtı’ stratejik müttefik olmalarını belirliyor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on September 25, 2014

The Baath regime could not realize it but….

After the events in Iraq and Syria, it’s hard to anticipate if the political landscapes will change or not. However, but  what is certain is that the century old equation will no longer be valid. After this moment, the question is who is going to set the equation. It’s worth to brainstorm brainstorming as to what the price of re-establishment by the colonialist statuesque will be, given that it was once built to at the cost of the an empire’s destruction of an empire after the world warWorld War I. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on September 23, 2014

Baas gerçekleştiremedi ama…

Irak ve Suriye’deki gelişmelerden sonra bölgedeki haritalar değişir mi bunu kestirmek zor. Ama kesin olan bir şey yüzyıllık denklemin artık daha uzun süre devam edemeyeceğidir. Bundan sonrası için sorun yeni denklemi kimin ve kimlerin kuracağıdır. I. Dünya Savaşı’nın sonrasında bir imparatorluğun yıkılması pahasına kurulan sömürgeci statükonun yeniden kurulmasının bedelinin ne olacağı sorusuna kafa yormakta yarar var. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on September 23, 2014

A neo-orientalist bribe for France

Finally, the kids of those who brought freedom, fraternity, and egalitarianism to the world took action against the Islamic forces that were on the edge of choking the Middle East into darkness and wildness!
That means our region might feel safe against the danger of rolling into the medieval darkness. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on September 20, 2014

Fransa’ya neo-oryantalist rüşvet

Ve nihayet dünyaya özgürlük, kardeşlik, eşitlik getiren devrimin çocukları; Ortadoğu’yu karanlığa, vahşete boğmaya hazırlanan İslamcı güçlere karşı harekete geçti! Fransa IŞİD’e karşı ilk hava hareketini gerçekleştirdi. Yani bölgemiz kendisini ortaçağ karanlığına yuvarlanma tehlikesine karşı artık daha güvende hissedebilir! Medyada IŞİD vesilesiyle kullanılan haber dili bilinçaltına o kadar yerleşti ki Amerikan bombalarından önce Fransız Devrimi’nin tomurcuklarını görmenin daha iyi geleceğine ikna olmaya başladık bile. Ne de olsa Aydınlanmanın çocukları, dünyayı uygarlıkla tanıştıran kurucu bir ulus tekrar insanlık adına misyon üstlenmiş görünüyor. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on September 20, 2014

If a separation wave tosses the UK’s shore…

The election results, which will determine whether Scotland will break off from the UK – or to be more clear, from England –  is significant, especially for the individual voters. The election, per se, is pregnant with important consequences.
The dismantling of the UK, which once was the empire “where the sun never set” and looked like a fisher isle, can be read as the decline for the advanced historical point of European enlightenment today. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on September 18, 2014

Ayrılık dalgası İngiliz kıyılarını vurursa…

İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan, daha anlaşılır ifadeyle İngiltere’den ayrılıp ayrılmayacağına karar verecek olan oylamanın sonucu kadar bizzat oylamanın kendisi önemli sonuçlara gebe. Bir zamanlar ‘üzerinde güneş batmayan’ imparatorluğun sığdığı adeta bir balıkçı adasını çağrıştıran Britanya’nın parçalanması, Avrupa aydınlanmasından bugüne gelen tarih çizgisinin düşüş noktası olarak da okunabilir. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on September 18, 2014