Postmodern darbenin mağrur ve mağdurları

28 Şubat sistem için ne anlama geliyor? Yani postmodern darbe devlet aklının bir kırılması mıydı yoksa kendi tercihlerini devlet aklı sayan bir seçkinler zümresinin tasarrufu muydu? Postmodern darbeye kadar gelen süreçte kendilerinin devlet aklını temsil ettiğini düşünenler gerçekten de devleti temsil ediyordu. Bu anlamda devlet aklında bir kırılmadan söz edilemez. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on February 28, 2012

Mekanın sanal izdüşümü

Zaman nedir?

Gece ve gündüzün birbiri peşi sıra gelen dairesel döngüsünden mi ibarettir? DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on February 25, 2012

Postkemalizmin isyan ahlakı!

Önceki gün bir televizyon dizindeki tipleme Türkiye’de medya ahlakı ve uzantısı olduğu siyaset ediş tarzlarının durumu hakkında çok açıklayıcı bir örnek sergiledi. Şu ana kadar okuduklarıma göre bir özel TV kanalındaki uygunsuz tipe Nur Serter ismi verilmiş. Bu ismin hiçbir çağrışımı olmayan herhangi bir tipleme olmadığını her izleyici hemen fark etmiştir. Bir zamanların ikna odalarının kahramanı, şimdilerde CHP milletvekili Nur Serter’le aynı ismi taşıyan tipleme ile yapılmak istenen göndermedeki, mesaj açık. Siyasi rakibini aşağılamak, gözden düşürmek… Gerçi olay patlak verip, tartışılmaya başladıktan sonra yapımcı bunun bir imla hatası olduğu yönünde açıklama yapsa da (ki muhtemelen doğru olsa da) oluşan havayı dağıtmak zor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on February 23, 2012

Kucağımızdaki nükleer bomba

Bir son dakika gelişmesi olmazsa İran’ın nükleer programıyla ilgili görüşmeler Türkiye’de yapılacak. Bu haberin yıllardır İran’la Batı arasında oynanan köşe kapmacayı andıran, nerdeyse gerekçesini bile unuttuğumuz diplomatik ayak oyunlarının sıradan bir devamı olmaktan öte anlamı var. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on February 21, 2012

‘Beyaz felaket’ bilimselliği

Farkında mısınız bilmem ama tabiatla kurduğumuz ilişki fiziken değiştiği gibi dil ve algılayış olarak da değişiyor. Sadece olayları değil dünyayı, gerçekliği nasıl algılamamız, yorumlamamız gerektiğini bize vaaz eden bilimin dili zamanla medya maharetiyle, okul müfredatıyla yaygınlaştırılarak bizim de dilimiz oluyor. “Beyaz felaket”, “şiddetli yağmur tehlikesi” gibi çok masumane görünen haber başlıkları bizim kozmosla kurduğumuz bağın mahiyetini de değiştiriyor. Bir adı rahmet olan yağmur felakete, tehlikeye dönüşebiliyor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on February 18, 2012

Ortadoğu’nun şiddet sabitesi?

Ortadoğu son bir yılda son zamanların en önemli siyasal ve toplumsal hareketliliğini yaşıyor. Tunus’tan başlayıp Mısır ve Libya’da devam eden muhalif hareketlilik en istikrarlı görünen ülkeleri bile etkiledi. Arap baharının Mısır ve Tunus’un aksine Libya’da liberal müdahalecilikle kanlı bir şekilde sonuca ulaşmasının ardından şimdilik sükunet sağlanmış gibi görünse de Yemen’de hala çatışma ortamı devam ediyor. Aşiretlere, Kuzey-Güney eksenine ve mezhep ayrılığına dayalı parçalanmışlık, ülkenin geleceğini belirsizleştiriyor. Bahreyn, hemen hemen hiç şiddet içermeyen muhalefet gösterilerine sahne olsa da bu kez Suudi müdahaleciliğin devreye girmesiyle bastırıldı. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on February 17, 2012

Suriye’ye uzman miyopluğu

Son bir haftadır Ankara’daki MİT-savcı-polis denkleminin şifrelerini çözmeye uğraşırken artık dış politika konusu olmaktan çoktan çıkan Suriye meselesinde önemli bir aşamaya giriliyor. Suriye meselesi dış politika konusu olmaktan çıkalı epey oldu… Bu hüküm, hükümetin “Suriye’de olup bitenler bizim iç meselemizdir” türü riskli açıklamalarından dolayı da değil. Zaten genel anlamda da dış politika-iç politika ayrımı nerdeyse kalmadı. Hele dış politikanın devletin seçkinlerini ilgilendiren, hesap verilemez konumu aşılalı epey oldu. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya

Yazanemreakif on February 14, 2012

Oğuz Atay’ın Mehmet Akif’i

Türk entelijansiyasının bir yerlilik sorunu olduğu hep tekrarlanır. Yerliliğin tanımı müphem olsa da halkını aydınlatmayı kendisi için kutsal bir misyon olarak gören Türk aydınının kendi toplumuna, toplumun değerlerine yabancı, hatta bigane kaldığı çok açık. Türk aydınının “büyük yalnızlığı”, arafta kalmışlığı onulmaz bir derttir. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on February 7, 2012

Fukuyama’nın aradığı muhalefet

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de Zizek fırtınası esti ve unutuldu. Parlak fikirleri, zekice kurgulanmış eleştirileri ile Marksist düşünürün söyledikleri hayli ilgi çekici. Bunca kitap, makale, söyleşi ve konuşmanın getirdiği şöhret bir yana, entelektüel olarak Zizek bir çırpıda silip atılacak biri değil kuşkusuz. Ancak düşünce ve eylem arasında belli ölçüde bir tutarlılık beklemek de herkesin hakkı. Marksist temelden hareketle düşünce serdeden birinin kapitalizmi ayakta tutan en önemli sütunlardan birine yaslanarak reklam sektörünün sponsorluğunda muhalif tavır sergilemesiyle, adeta ‘pop düşünür’lükle ‘soft düşünür’lük sentezini temsil etmekten kaçınmayan tavrına dair gazete makalesi okumaktan sıkılanların bile hüküm vermesine yol açıyor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on February 3, 2012