Gazze’nin acılı ama vakur kadınları

Felaketler insanın, insanlığımızın en büyük imtihanı. Felaketlerde, acılarda, yıkımlarda sınanırız, imtihan olunuruz. Her şeyin alt üst olduğu, var olanın yitirildiği anlarda bastırılmış gerçek kişiliklerimiz, toplumsal karakterlerimiz ortaya çıkar. Her şeyin yerli yerinde olduğu, nimetlerin, imkanların elde olduğu demlerde, bir gece apansızın uykudan fırlayıp her şeyin elden çıktığı anda nasıl davranacağımızla, isyanın, kederin, tevekkülün hangi ucunda durabileceğimizle felaket gelmeden yüzleşme cesaretine sahip miyiz? DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Düşünce, Kültür, Siyaset

Yazanemreakif on July 29, 2014

The tormented but proud women of Gaza

Catastrophes are the greatest plagues for humanity. We are being tested with catastrophes, destructions. Our repressed true personalities and social characters come out in moments where everything is turned upside down.

When everything is settled and blessings are pouring over us, of course, it is all good. But, all of a sudden, when we jump out of our bed and everything is getting out of control, do we actually have the courage to face knowing our position on how to react – whether with rebellious feelings or gloom or trust in God – before a catastrophe occurs? DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on July 28, 2014

Soykırım endüstrisi, nefret stratejisi

Gazze’deki Filistinlilere karşı İsrail’in soykırıma dönüşen katliamını gündeme getirmek Batı’daki belli çevrelerde, özellikle medya, sanat, akademi muhitinde hala cesaret istiyor. İsrail severliğin, her türlü cinayetini masumlaştırmanın teolojik, ekonomik, politik, tarihsel nedenleri var elbette. Başta dini olarak Yahudileri ‘Tanrı katili’ ilan ederek antisemitizmi inanç konusu yapan uygulamanın ve bunun modern Nazi versiyonunun hafızalarda taze olması, belki sosyal psikolojik olarak açıklanabilir ama sağlıksız tepkiler doğuruyor. Ne var ki, Evangelist Hristiyanlığın Yahudi severliğinin Siyonizm’e evrilerek İslam nefretine dönüşmesi bu teolojik sapkınlıkla alakalı. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on July 26, 2014

Genocide industry, hatred strategy

Inside certain circles in the West, especially inside media, art, and academic circles, it still takes courage to bring forward the massacre in Gaza, which had become Israel’s genocide against Palestinians. Of course, there are theological, economic, political and historical reasons for this love of Israel and to the attempts of stigmatizing every kind of murder as being innocent. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on July 26, 2014

Before rescuing Palestine

There is nothing new under the ‘iron dome’. Well, iron dome is the name of Israel’s defense system. In fact, it is a dome which conceals its relentless aggression for being a war machine. Now the country can conceal it with an iron dome, while habitually crushing the Palestinians with an iron hand. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on July 24, 2014

Filistin’i kurtarmadan önce

Demir Kubbe’nin altında yeni bir şey yok: ‘Demir Kubbe’ İsrail savunma sisteminin adı. Aslında bir savaş makinesinin acımasız saldırganlığını gizleyen kubbe. Artık rutin haline getirdiği Filistinlileri demir yumruğuyla ezerken bunu demir kubbeyle gizleyebiliyor. DEVAMI>>>…

Posted under Siyaset

Yazanemreakif on July 24, 2014

The century of the regression

The declaration of the Tanzimat ended the known Ottoman mentality, that is, the end of the classicism empire order. In the aftermath process, a paradigm shift occurred in the Ottoman state mind. It launched a process in which its own intellectual bureaucrats were suspected of its own values and system that led to dissolution and culminated in the yielding of the same class of people, gradually into the hands of a Westernist, enlightenmentist world. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on July 22, 2014

İrticanın yüzyılı

Tanzimat’ın ilanı bilinen Osmanlı zihniyetinin, yani klasik imparatorluk düzeninin sonunu getirdi. Bundan sonraki süreç Osmanlı devlet zihniyetinde bir paradigma dönüşümüdür. Kendi değerler sisteminden kuşku duymaya başlayan aydın bürokrat kesimin devlet zihniyetinde bir çözülmeyi ve bu kesimin Batıcı, aydınlanmacı dünyaya yavaş yavaş teslim olmasıyla sonuçlanacak süreci başlattı. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on July 22, 2014

Nuri Pakdil’in serptiği tohumlar: Mektuplar

Mektuplaşmanın unutulduğu bir devirdeyiz. Oysa mektuplar en azından yazılı kültürün bir ürünü olarak insanlığın işaret taşları, hafızası olarak hala yerli yerinde duruyor.

Düşünce, sanat, edebiyat , siyaset dünyasının mahrem avlusuna girmektir mektuplara ulaşmak. Edebiyatçıların, düşünürlerin mektupları özel alanda düşüncelerinin, sanat ürünlerinin yaslandığı özel alanı görmeyi, daha yakından tanınmasını sağlar. Özellikle edebiyatçıların mektupları her zaman işaret taşı olarak bir köşede durur. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Kültür

Yazanemreakif on July 19, 2014

Gazze mi, Filistin mi, Kudüs mü?

Aslında Gazze saldırısı için İsrail’in sahici, inandırıcı bir gerekçesi yok. Belli ki, İsrail Gazze operasyonunu, yeni bir dönemin inşası için gerekçe olarak kullanmak istiyor.

Filistinlilerin kanı üzerinden yeni bir Ortadoğu ve Filistin denklemi kurmak için İsrail kendine özgü yöntemlere başvuruyor. Ortadoğu’nun parçalanmışlığının, Arapların güçsüzlüğünün üstüne Filistinlilerin askeri, siyasi anlamda en zayıf oldukları bir dönemde yeni bir denge kurma girişimi. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on July 17, 2014