Aydınların gündemi var mı?

Ne çelişkili bir gündemdeyiz, ne boğucu kavgaların ortasındayız: her şey sıradanlaşıyor. Artık hayret bile etmiyor, idraklerimiz körleşiyor.

Üstelik anlamlı bir cümle kurmasını beklediklerimiz bir gündeme bile sahip değiller… Geniş anlamda aydını; sanattan edebiyata, düşünceden akademiye entelektüel çaba içinde olan birikimdir kastettiğimiz. Aydın kesimin siyasetin düzeyi, tartışma konuları ne olursa olsun bundan bağımsız bir düşünce iklimi, fikir gündemi olmalıdır. Siyasete toplumsal olaylara yabancılaşmış, ilgisiz bir bağımsızlık değil kastettiğimiz. Hayatın içinde hayata müdahil olacak, gerçek gündeme dair fikir üretebilecek bir üretkenlikten, eylemlilikten söz ediyoruz. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on March 12, 2015

It’s not easy to be a Greek!

Greece was the symbol country of the European Civilization. They were the geographical inheritors of the Ancient Greek Civilization, which formed the intellectual foundations of the idea of Europe. In order to actualize this imaginary fiction, they had been separated from the Ottomans, as the imperialist project of Europeans, and gained a political existence. One of the archaic roots of the three trivets, Athens, Rome and Jerusalem, which formed the European civilization, was rising here. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on March 10, 2015

Yunan olmak kolay değil!

Yunanistan Avrupa Uygarlığı kurgusunun sembol ülkesiydi. Avrupa fikrinin düşünsel temellerini oluşturan   Antik Yunan Uygarlığı’nın beşeri ve coğrafi mirasçılarıydılar. Bu muhayyel kurguyu hayata geçirmek üzere Avrupalıların emperyal projesi olarak Osmanlı’dan koparılıp siyasi varlık olarak hayat buldu. Avrupa uygarlığını oluşturan kurgunun, üçlü sacayağının yani Atina, Roma ve Kudüs’ün kadim köklerinden biri burada yükseliyordu. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on March 10, 2015

HDP’s leftist and ethnical baggage

There are two crucial results collecting curiosity in the upcoming June elections. The first one is whether AK Party will receive enough votes to pass to a Presidential system. As for the other, it’s whether HDP will exceed the threshold. In other words, there is a threshold issue for both parties. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on March 7, 2015

HDP’nin sol ve etnik bagajı

Bu seçimlerde merak edilen en önemli iki sonuç var. Biri AKP’nin Başkanlık sistemine geçmeye yetecek oy alıp alamayacağı. Diğeri de HDP’nin barajı geçip geçmeyeceği. Yani iki parti açısından da bir baraj sorunu var.

AKP’nin başkanlık barajını geçmese bile iktidarı elde tutacağı tahmin edildiği göz önüne alındığında HDP’nin  barajı geçip geçmemesi kadar hayati önem arz etmiyor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on March 7, 2015

As Netanyahu is breaking the taboos…

Netanyahu’s speech at the United States House of Representative was important in the sense of the picture he presented, rather than the message he transmitted. Despite Obama’s opposition, he had gone up to the rostrum on the Republicans’ invitation and spoke to his own voters in an environment, where he didn’t feel like being a stranger. He gave a speech about the necessity of not continuing the nuclear negotiations between US and Iran. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on March 5, 2015

Netanyahu, tabuları yıkarken…

Netanyahu’nun Amerikan Temsilciler Meclisi’nde konuşma yapması, verdiği mesajdan çok sunduğu resim açısından önemli. Obama’nın muhalefetine rağmen Cumhuriyetçilerin davetiyle kürsüye çıktı ve hiç de yabancılık çekmediği bir ortamda önce kendi seçmenine seslendi.. Amerika’nın İran’la yaptığı nükleer görüşmelerin neden sürdürülmemesi gerektiğini ikaz hatta ihtar eden bir konuşma yaptı. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on March 5, 2015

Dinde iki farklı protestanlaşma

Memleketin nasıl bir ruh halinde olduğunu anlamak için dün gazetelerde yer alan bir haber son derece sarsıcı geldi bana. Olay Muş’ta geçiyor. Her biri iki ve beş yaşlarında iki çocuk sahibi anne, internet ortamında veya başka vesilelerle IŞİD ile temasa geçiyor. Etkileniyor ve bunu eşinin fark etmesi üzerine çocuklarıyla beraber sınırı geçip örgüte katılıyor. Sonrası malum; pişmanlıklar… Polis memuru olan eşinin çabalarıyla çocukların kurtarılması, işin polisiye tarafı. İki çocuk sahibi bir annenin çocuklarını alarak gayrı resmi yollardan savaş bölgesine geçmesi ve bir örgüte katılma kararı vermesi… DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on March 3, 2015