IŞİD’e şaşı bakmak

Irak işgali sırasında ne büyük askeri strateji uzmanlarına sahip olduğumuzu keşfettik! Saddam sonrası işgal ve özellikle Suriye iç savaşından beri de ne derin Ortadoğu analistlerine sahip olduğumuzu fark ettik! Akademi ve özellikle de medyada Ortadoğu uzmanlarımızın sayısının ve birikimlerinin ne kadar bereketli olduğunu hayretle müşahede ettik. Devletin her zamanki ‘ben bilirim’ kibrini aratmayan ‘Ortadoğu bataklığı, belirsizliği’ gibi her duruma uygun sözlerle hep haklı çıkan uzmanlarımız sayesinde önümüzü görebiliyoruz! DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on June 12, 2014

Balkanları provoke etmek!

Soğuk savaş döneminin son boğucu yıllarıydı. Tito sonrası Yugoslavya’da dengeler iyice alt üst olmuş, diğer komünist blok ülkelerine göre nispi özgürlük havası da ortadan kalkmış, rejim iç tehdit paranoyasıyla hareket etmeye başlamıştı. ‘Bosna’da din devleti kuruluyor’ propagandası yapılarak Aliya başta olmak üzere bir avuç entelektüel ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı. Benzer suçlamalar diğer federe cumhuriyetlerde de yapılarak bir siyasi temizlik hareketine başlanmıştı. Mesela Kosova’da Arnavutlar hedef haline getirilerek, Arnavut ileri gelenlerine yönelik amansız bir takibat başlamıştı. DEVAMI>>>…

Posted under Dünya, Siyaset

Yazanemreakif on June 10, 2014

Provoking the Balkans

It was the last suffocating years of the cold war period. The equilibriums were upside down in Yugoslavia after Tito. Compared to other communist countries the proportional freedom atmosphere had disappeared and the regime was starting to move with inner threat paranoia. With the ‘There is a religious country being established in Bosnia’ propaganda, Aliya being in the first place, a handful of intellectuals were punished with imprisonment. Similar accusations were made in other federate republics and a political cleanup movement had started. For instance, a merciless prosecution aimed at Albanian notables had started after the Albanians were transformed into targets in Kosovo. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on June 10, 2014

Üç tarzı tasavvur: Civilitas, medeniyet, uygarlık

Batı’nın yükseliş hikayesinin faturasını kendimize kesmekte acele etmiş bir toplumuz. Batı’ya açık çek vermekte de çok aceleci davrandık. Moderniteden beslenen Batı’nın maddi uygarlığı cebrî tarih yürüyüşümüzde bir parantez olabilirdi ancak. Gel gör ki müstağrip aydınlarımızın, perişan devlet ricalinin aceleciliği faturayı İslam’a kesmekte acele etti. Karşılığı olmayan hesabın kaynağı hala aranıyor. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on June 7, 2014

Mezhepçilik aynasında Humeyni

Tarihi etkileyen büyük olayların, dönüşümlerin bir çoğu gibi ölümlerin de anlaşılması için üzerinden zaman geçmesi gerekiyor. Zamanı en iyi hakem yapan şey de zamanın sabrıdır. Ölümlüler ölümleriyle bazen daha kalıcı iz bırakır, daha anlamlı olur veya anlamın katmanlarına yeni boyut katarlar. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce

Yazanemreakif on June 5, 2014

Khomeini on the mirror of sectarianism

In order to understand great incidents and transformations that have an impact on history, time should pass. The same could be said about the deaths. What makes time the best referee is the patience that time has. Mortals sometimes leave outlasting marks with their deaths, they become more meaningful or add new extents to the layers of the meaning. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on June 5, 2014

Medyatik aydın öfkesi

Sebebini anlamazsanız kendi öfkenizin esiri olursunuz. Karşıdakinin öfkesinin gerekçesini doğru okuyamazsanız kendi gerçekliğinizin esiri olursunuz.

Türkiye’de öfke birikmesi yaşanıyor. Öfke sahiplerini de, öfkenin muhataplarını da teslim alan, akıllarını, iradelerini rehin alan gerilim. DEVAMI>>>…

Posted under Düşünce, Siyaset

Yazanemreakif on June 3, 2014

The rage of media intellectual

If you don’t know the reason of your rage, you will be captured by it. If you cannot read the reason of the other’s rage correctly, then you will be captured by your own reality. In Turkey, we are experiencing an accumulation of rage. What imprisons those ragers and the object of their anger is the tension that captures their minds. DEVAMI>>>…

Posted under English

Yazanemreakif on June 3, 2014